Adserballe & Knudsen vinder hidtil største kontrakt på 183 mio.kr.

Brunevang1

Boligafdelingen Brunevang i Rødovre udvides med 114 nye boliger og fire blokke renoveres.

En 250 meter lang boligblok, der slanger sig langs Motorvej 3 bliver det spændende slutresultat af et nybyggeri og renovering, som Adserballe & Knudsen netop har vundet hovedentreprisen på.

Fire boligblokke bygges sammen ved huludfyldning. Sammenbygget vil boligblokken virke som en solid støjskærm mod motorvejen og vil skærme hele Brunevang-kvarteret i Rødovre for støj.

Mangor & Nagel har som arkitekt haft øje for variation i den lange bygning. Facaden bliver brudt af portåbninger, knæk i facaden og varierende antal etager.

Adserballe & Knudsen skal opføre i alt 114 nye boliger i Brunevang. De fire eksisterende boligblokke forhøjes med to etager til fire etager. Resten opføres i udfyldningerne mellem de fire blokke

Klimaskærmen på de eksisterende blokke fornyes i en gennemgribende renovering, der også omfatter nye altaner og svalegange. Morten L. Hansen, projektdirektør siger:

-Hele projektet med nybyggeri og renovering udgør 183 millioner kroner og er dermed den hidtil største hovedentreprise, som Adserballe & Knudsen har indgået.

En væsentlig del af arbejdet udføres i egenproduktion, og Adserballe & Knudsen forventer at have 4-6 projektledere og byggeledere på pladsen.

Gennemtænkt byggeplads
-Vi har arbejdet meget længe på sagen, og vi er tilfredse med, at Boligselskabet Brunevang har valgt os. Vi har navnlig lagt en stor indsats i at få gennemtænkt byggepladsen. En vel gennemtænkt byggeplads giver en god byggeproces for alle, og det kan i sidste ende aflæses i omkostninger og tidsforløb. Til fordel for alle parter.

-Det er aftalt, at byggepladsen starter op i løbet af marts. De første opgaver er terrænarbejder og støbning af fundamenter til den nye klimaskærm og til den bærende konstruktion til etageforøgelsen på de to etagers boligblokke.

-Alle beboerne er genhuset, mens vi bygger til og renoverer, og projektet er færdigt i juni 2017, om tre år. Byggeperioden er forlænget til tre år af hensyn til beboerne i de omkringliggende boligblokke, Det betyder, at der altid vil være områder i Brunevang, hvor der ikke renoveres, og beboerne kan finde et stille område.

Boligerne ud mod motorvejen støjsikres blandt andet med kraftigt støjdæmpende vinduer, såkaldte russervinduer, hvor beboerne kan lufte ud, uden at støjen kan komme ind. Facaden støjsikres med 200-250 mm. mineraluld. Samlet nedbringes støjen til under grænseværdien for vejstøj på 58 dB.

Brunevang er opført af Postfunktionærernes Andels-boligforening (PAB) i 1954 som 16 2-2 ½ etages blokke. Oprindeligt med 216 boliger. Efter tilbygningen vil der være 330 boliger.

Adserballe & knudsen kører sikkert videre i vækstsporet

Omsætningen voksede med 16 procent i 2013 til 273 millioner kroner i entreprenøren Adserballe & Knudsen, og årets resultat blev 8,9 millioner kroner (EBITDA).

Dermed fortsætter Adserballe & Knudsen på det vækstspor, som har betydet en fordobling i omsætningen siden 2010. Væksten er navnlig båret af, at entreprenørvirksomhedens fokus er udviklet i retning af større og mere krævende renoverings- og nybyggeriopgaver i hoved- og totalentreprise. Det er sket gennem en styrkelse af projektorganisationen generelt og alene i 2013 en udvidelse med 10 funktionærer.

Nøgletallene viser en god styrke med en overskudsgrad på 3 og en soliditetsgrad på 30,6. Egenkapitalen voksede fra 13 mio.kr. til 19,3 mio.kr. i 2013. Årets overskud efter skat blev 6,4 millioner kroner.

Det er ikke slut med at vokse. Adserballe & Knudsen kører sikkert videre i vækstsporet i 2014 med nye kontrakter på store renoveringsprojekter, både indvendigt og udvendigt samt energirenovering, hvor af nogle løber ind i 2015 og 2016. Ordrebeholdningen primo 2014 svarer til 14 måneders produktion.

På arbejdsmiljøområdet har året været meget tilfredsstillende specielt set i lyset af den store indsats for at højne niveauet med Safety Day, vejledning i ergonomi mm. I løbet af året var der ingen arbejdsulykker.

Ansvar og kvalitet er fortsat nøglen til at blive inviteret til at byde på store projekter i såvel totalentreprise som hoved- og storentreprise.

-Vi har udviklet virksomhedens kompetencer og tilknyttet dygtige projektfolk, så vi kan spille en væsentlig rolle på markedet for renovering og nybyggeri, siger Karsten Hjarsø, adm. direktør Adserballe & Knudsen.

Kundetilfredshed og indtjening
-Der er høj aktivitet i renoveringsmarkedet, og vi bliver inviteret til at byde på mange gode og spændende opgaver. Men markedet er stadig presset.

-I en virksomhed med vores profil er projektledelse og egne, dygtige håndværkere den afgørende kompetence. Kundetilfredshed og indtjening står og falder med, at vi kan håndtere byggeprocessen på den rigtige måde. Vi bygger på en mere åben tilgang med dialog med bygherre og med beboere og med en høj grad af forventningsafstemning før projektet og undervejs.

For at have en stærk projektorganisation har alle projektledere hos Adserballe & Knudsen en håndværkerbaggrund og alle deltager i en løbende videreuddannelse.

Blandt årets opgaver har Adserballe & Knudsen afsluttet en betonrenovering af Nivåhøj bebyggelsen, 40 nye tagboliger på Ådalsparken i Hørsholm og udvidelsen af Ellebjerg Skole samt indrettet kontorer for Spies koncernen og Moderniserings-styrelsen.

I januar er indledt en to-årig opgave med renovering og nybyggeri af 102 rækkehusboliger på Amager.