Facaderenovering med dobbeltvirkning holder varmen inde og støjen ude

Mineraluld, nye vinduer og ny facade skærmer boligafdelingen Brunevang mod støj og energispild i stort facadeprojekt.
Energibesparelse, bedre indeklima og bekæmpelse af vejstøj går hånd i hånd ved en omfattende renovering af fire boligblokke i Rødovre tilhørende PAB Brunevang Postfunktionærernes Andelsboligforening.

De fire boligblokke er særligt støjramte med en facade lige ud til Motorringvej 3.

Når beboerne om to år kan flytte tilbage, er deres lejlighed moderniseret indvendt. Men vigtigst er nok, at støjen inden døre er halveret, energiforbruget er reduceret, solceller på taget vil levere billig el, og boligkvaliteten er forbedret.

-Det er en gennemgribende renovering, som opfylder flere mål på samme tid, siger sektionschef Niels Jul Jakobsen, Adserballe & Knudsen og fortsætter:

-Klimaskærmen på boligblokkene fornyes med en helt ny facade uden på den eksisterende murstensfacade. Facaden støjsikres og energioptimeres med 300 mm. mineraluld beklædt med indfarvet puds.

-Boligerne støjsikres desuden med kraftigt støjdæmpende vinduer, såkaldte russervinduer, der er to termovinduer bygget sammen i to lag uden på hinanden. De kan åbnes, uden at støjen kommer ind. Samlet set halveres støjen fra 68 dB målt indenfor til under 58 dB, som er grænseværdien for vejstøj.

-Kernen i den nye facade er et system af bærende, lodrette stålprofiler fæstnet i fundamentet og på den gamle facade. Profilerne skal bære nye altaner til boligerne og bære de to ekstra etager, som boligblokkene udvides med. Blokkene forhøjes fra 2½ etage til fire.

-Arkitektonisk er det en god løsning. De 300 mm. mineraluld hæftes på facaden og pakker stålprofilerne ind, så det bærende system er helt skjult under den nye facade. Den nye facade vil fremstå enkel og flot.

Udfordringerne står i kø
Renoveringer er forbundet med udfordringer. Det gælder også Brunevang.

Blandt andet de mange forskellige materialer, der skal bygges sammen. Selv om den eksisterende mur er lidt skæv og koterne er uens, skal altaner ramme beslag og murstensniveauer, og facadeelementer skal fremstå snorlige, når de er monteret.

Adserballe & Knudsen har 40 håndværkere og funktionærer på opgaven, som tager to år endnu, frem til juni 2017.

De fire boligblokke ud mod Motorvej 3 bygges desuden sammen til en sammenhængende boligblok ved huludfyldning. Slutresultatet bliver en 250 meter lang boligblok, som danner en solid støjvold i forhold til de bagved liggende 12 boligblokke og de godt 160 boliger.

Hovedentreprise
Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre
Postfunktioærernes Anders-boligforening

Arkitekt
Mangor & Nagel arkitektfirma A/S

Ingeniør
Ingenioør

Byggeperiode
Marts 2014-juni 2017

Entreprisesum
183 mio.kr

Opfører ny cellebygning inden for murene i Vestre Fængsel

skalmur Vestre Fængsel

Vestre Fængsel nye bygning med særlige overvågningsceller nærmer sig færdiggørelsen. Adserballe & Knudsen afleverer nybyggeriet i februar 2015.

Byggeopgaven er kompleks af flere grunde. Der er meget begrænset plads på byggepladsen mellem sikringshegn og eksisterende bygninger. Bygningens særlige formål medfører detaljer i konstruktionen og indretningen ud over det sædvanlige, blandt andet er alle vinduer hærdet panserglas. Endelig udføres arbejdet inden for murene, hvilket betyder, at håndværkerne skal sikkerhedsgodkendes og respektere særlige regler, mens de er på byggepladsen.

Det er anden gang Adserballe & Knudsen bygger inden for murene på Vestre Fængsel, så de særlige forhold er rutine.

-Der er faktisk fordele ved at arbejde inden for murene, siger projektleder Dennis Kensø, Adserballe & Knudsen og fortsætter:

-Der er en større forudsigelighed i dette projekt. Når du møder om morgenen, kan du være sikker på, at materialer og maskiner ikke er stjålet i nattens løb. Der kommer ikke uinviterede ind bag hegnet. Men vigtigst er, at leverancer og underleverandører ved, de skal passe aftalerne. Ingen afvigelser. For en projektleder er det helt fantastisk.

Vestre Fængsel er fra 1895 og Danmarks største opført med en karakteristisk facade i gule teglsten med røde bånd. Den nye bygning adskiller sig helt bevidst fra den stil. Råhuset er opført i beton og de to nederste niveauer er skalmuret med en hårdt brændt Pedersen tegl. Øverste niveau beklædes med en let konstruktion i træ og zink, og tagpaptaget er fladt. I taget indbygges et stort ovenlysvindue.

Bygningen er i tre etager og på i alt 800 etagemeter. Den indrettes med sikringsceller med overvågning og kontorer til personale. De nye celler erstatter utidssvarende i det gamle fængsel, og de indrettes specielt til formålet, så Politiets arbejde kan udføres mere rationelt og med bedre forhold for de indsatte. De skal anvendes til indsatte, som er selvmordstruede, narko-slugere og andre fanger, som Politiet ønsker at overvåge 24/7.

Adserballe & Knudsen vandt hovedentreprisen i en indbudt licitation og varetager primært projektledelse og murerentreprisen. Øvrige opgaver, blandt andet el, vvs, ventilation og cts, tømrerarbejdet, kloak, fundament og elementmontage udføres i underentreprise.

Hovedentreprise
Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre
Direktoratet for Kriminalforsorgen

Rådgiver
NIRAS A/S

Arkitekt
Erik Møller Arkitekter

Periode
Juni 2014-februar 2015

Kontakt
Adm. direktør Karsten Hjarsø

Entreprisesum
12,3 mio.kr.