AAB vælger Adserballe & Knudsen til stor renovering

258 lejligheder fremtidssikres med nyt køkken og bad, altan, varme og ventilation. Adserballe & Knudsen får ordren på 110 millioner kroner.

AAB igangsætter en større renovering af afd. 25 Borup Allé i Københavns Nordvestkvarter. Ejendommen fra 1925 er opført som to karréer med facade til Borups Alle.

I alt 258 lejligheder fremtidssikres med udskiftning af de gamle køkkener og bad med nye og større badeværelser med brus. Køkkenet fornys og såvel de lodrette stigestrenge og faldstammer som udsugning udskiftes i alle lejligheder. De får endvidere altan og nye vinduer på gårdsiden.

Varmecentralen renoveres og varmeanlægget ændres til et to-strengssystem.

– Vi skal i gang med en bred indsats med alle fag, inklusiv en asbestsanering af de gamle udluftningskanaler, siger sektionsleder Rasmus Rømer, Adserballe & Knudsen og fortsætter:

– Der er derfor lagt en rullende plan med ni uger til hver opgang. En del af arbejdet udføres i egenproduktion, mens maler, VVS, el og nedrivning er i samarbejde med underentreprenører.

– Kunsten bliver at få projektstyringen optimeret. Dels på grund af de mange delopgaver, dels fordi pladsen er meget trang. Vi har aftalt med bygherre og rådgivere, at vi tager fire opgange og bruger erfaringerne til at optimere processerne.

– Metoden er at opdele i velbeskrevne og afgrænsede delopgaver, som håndværkerne kan udføre rationelt. Når en slipper, er den næste klar til at fortsætte uden spildtid. Opgaverne er de samme i hver bolig. Det sparer tid og penge til glæde for alle parter, siger Rasmus Rømer.

Beboerne genhuses, mens deres bolig renoveres. I gården opstilles beboelsespavilloner, som skal huse to opgange ad gangen.

I gang med 3.000 boliger

2016 tegner for Adserballe & Knudsen til et meget aktivt og spændende år. Lige nu arbejdes der med over 3.000 boliger fordelt på en række opgaver. De største projekter omfatter hver 3-400 boliger. Det betyder også, at der er mange spændende ledelsesopgaver at arbejde med.

– Vi har over de senere år udviklet virksomhedens kompetencer blandt andet med at tilknytte dygtige ledere på alle niveauer og med en bred indsats inden for kompetenceudvikling, påpeger adm. direktør Karsten Hjarsø og fortsætter:

– Samtidig har vi udvidet kraftigt på funktionærsiden med fokus på at vinde store renoverings- og nybygningsopgaver med en vis kompleksitet og gerne i totalentreprise. Vi holder dog fast i en god andel egenproduktion, mens en del opgaver udføres med udvalgte underentreprenører.

– Projektstyring og beboerhåndtering er de to mest centrale fokusområder. Byggelederen skal kunne håndtere mange ting ud over det rent faglige.

– På en almindelig arbejdsdag er de inde i 8-10 boliger. Det betyder, at empati, at forstå beboernes bekymringer og hjælpe, er i fokus. De møder mange forskellige mennesker, og derfor er konflikthåndtering en vigtig del af vores kompetenceudvikling.

– Som virksomhed favner vi bredt. Vi har ansat en del flere lærlinge og medarbejdere med særlige udfordringer. Vi har unge, der kommer med entusiasme og ny viden fra skolebænken og ældre, der har en stor robusthed og erfaring.

Karsten Hjarsø oplyser, at omsætningen runder 500 millioner kroner. Virksomhedens hidtil største volumen.

 

Fakta

Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen

Bygherre: AAB, afd. 25

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Ingeniører: Oluf Jørgensen A/S

Entreprisesum: 110 millioner kroner

Periode: 2016- 2018

 

Adserballe & Knudsen voksede 28 procent og landede igen et solidt resultat på 9,7 mio.kr.

Adserballe & Knudsen fortsatte i 2015 sin vækstkurs og nåede en omsætning på 448 millioner kroner, en vækst på 97 millioner kroner svarende til 28 procent.

Årets resultat blev 9,7 millioner kroner (EBITDA). En forbedring på 18 procent.

Adserballe & Knudsens strategi med fokus på større og mere krævende renoverings- og nybyggeriopgaver i totalentreprise såvel som hoved- og storentreprise har betydet udvidelse med flere dygtige og erfarne funktionærer til projektledelse og styring af opgaverne. Personaleomkostningerne er derfor vokset 7 procent, fra 64 til 70 millioner kroner. Trods investeringerne voksede bundlinjen med 21 procent til 6,2, millioner kroner i 2015 mod 5,1 millioner kroner i 2014.

Fokus på store opgaver har betydet en række interessante ordrer i 2015, og ordrebogen rækker 15 måneder frem. Det er blandt andet renovering af det kendte AL Bank-hovedsæde i København, 114 nye boliger i Rødovre, to opgaver på Nørrebro med i alt 379 nye badeværelser, Skoleparken i Hillerød med energirenovering til 350 millioner kroner og en energirenovering af Tingbjerg-bebyggelsen.

Nøgletallene viser en god styrke med en overskudsgrad på 2,2 og en soliditetsgrad på 28,2. Egenkapitalen voksede fra 24,4 mio.kr. til 30,7 mio.kr. i 2015.

Vi viser en god konkurrenceevne på store renoveringsopgaver og nybygningssager med en vis kompleksitet. Det er resultatet af et målrettet arbejde både på de indre og ydre linjer. Vi bruger mange kræfter på HR-kompetenceudvikling for alle medarbejdere, ligesom processer og metoder effektiviseres og struktureres, så vi leverer topkvalitet inden for renovering og nybyggeri, siger Karsten Hjarsø, adm. direktør Adserballe & Knudsen.

3.000 boliger i gang på samme tid

De ydre linjer hænger jo tæt sammen med resultaterne på de indre. Vores kerneværdier med ansvar og kvalitet skaber direkte de gode resultater. Ikke mindst i dialogen med kunderne og med beboerne i ejendommene oplever vi, hvor vigtigt det er at gøre tingene rigtigt. Hele vejen.

Lige nu arbejder vi i 3.000 boliger. Det er en stor opgave at styre, og det er vi rustet til. Men vi er også ind og ud af 3.000 private hjem. Beboerhåndtering er en helt særlig opgave, som vores medarbejdere uddannes til at gøre med ansvar og kvalitet.

Adserballe & Knudsen har i årets løb udvidet partnerkredsen med 34-årige Niels Jul Jakobsen. Han har været med i firmaet i seks år og har stor kompetence inden for byggeri og ledelse.

Markedet er stadig hårdt, og konkurrencen er stor. Vi er tilfredse med, at kunderne og deres rådgivere finder, at vi leverer kvalitet, og vi bliver inviteret til at byde på mange gode og spændende opgaver.

Det er ikke slut med at vokse. Adserballe & Knudsen kører sikkert videre i vækstsporet i 2016 med nye kontrakter på store projekter, hvor af flere løber ind i 2019. Ordrebeholdningen primo 2015 svarer til 15 måneders produktion.

På arbejdsmiljøområdet har året været meget tilfredsstillende med en række aktiviteter for at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed. I løbet af året var der ingen arbejdsulykker med fravær.

 

Adserballe & Knudsen A/S (entreprenørvirksomheden) hovedtal 2014 og 2015

Hovedtal, i mio. kr.                                   2014                                    2015

Nettoomsætning                                       351,0                                   447,8

Primært driftsresultat                              8,3                                       9,7

Nettoresultat efter skat                            5,1                                       6,2

Egenkapital                                                24,5                                    30,7

Balance                                                       90,7                                   108,8

Nøgletal

Antal medarbejdere                                  133                                      138

Egenkapitalens forrentning                    27,0                                    25,1

Soliditetsgrad                                             27,0                                    28,2

Overskudsgrad                                           2                                          2