Gravemaskine i jorden på banebrydende boligprojekt

Adserballe & Knudsen er gået i jorden på Tunet ved Trekroner, som opføres i nyt byggesystem fra Rockwool. Mandag d. 21. august markerede Roskildes borgmester første spadestik i selskab med en 20-tons gravemaskine.

Totalentreprenør Adserballe & Knudsen opfører 58 almene ungdoms- og flygtningeboliger samt fire mindre familieboliger, en samlet bebyggelse kaldet Tunet placeret i Trekroner, som udføres for Roskilde Nord Boligselskab under KAB. I realiseringen af boligblokkene skal entreprenøren prøve kræfter med Rockwool nye byggesystem, RockZero, som skal give både de udførende, bygherren og driftspersonalet en række fordele.

Systemet er så enkelt bygget op, at systemet skulle blive nemt at arbejde med for håndværkerne på pladsen, lyder det fra Klavs Jakobsen, senior projektleder ved Rockwool, som tidligere har opført 14 rækkehuse i Holland samt 12 enfamilieshuse i Danmark i byggesystemet RockZero. Klavs Jakobsen kalder systemet teknologisk banebrydende.

– Det skyldes primært, at vægkonstruktionen er kuldebrosfri og holder den samme U-værdi hele vejen igennem. Derudover er konstruktionen slankere end konventionelle konstruktioner, hvilket giver de relativt små boliger i Tunet to-tre kvadratmeter mere per lejlighed, siger han.

RockZero er et samlet system med komprimeret stenuldsisolering, stabiliserende og kuldebrosbrydende stenuld samt brandsikkert og lyddæmpende materiale. Takket være konstruktionens høje isoleringsevne, lever systemet op til 2020-kravene, mens driftsomkostningerne kan holdes i bund. Designmæssigt giver systemet frihed til at vælge mange forskellige typer facadeløsninger – på Tunet vil boligerne fremstå med en kombination af træ- og stålpladebeklædning.

Hos Adserballe & Knudsen ser projektchef Niels Jul Jakobsen frem til en god proces med det innovative materiale.

– Systemet er baseret på kendte principper og så enkelt, at vi forventer at komme i mål med projektet både hurtigt og efter kvalitetsmæssig høj standard. Eftersom væggen har indbygget lufttæthed, er alt det arbejde, du normalt skal foretage med blandt andet dampspærre sparret, siger han.

En stor spade

Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S) deltog i mandags, da Adserballe & Knudsen holdt første spadestik for projektets deltagere. Bag joysticksene på en 20-tons gravemaskine tog borgmesteren et meget stort spadestik for at markere byggeriets officielle opstart. I sin efterfølgende tale fremhævede hun muligheden for at kunne lære af erfaringer fra andre boligområder for at skabe tryghed for beboerne på Tunet. Boligernes kvalitet har betydning for at dette kan lade sig gøre, sagde Joy Mogensen.

– I forhold til disse målgrupper [unge studerende samt flygtninge, red.] er det særligt vigtigt, at vi får givet værdierne fra det danske samfund videre og undgår de konfrontationer, som kan opstå i et boligområde. I dette område kan vi bygge boliger af høj kvalitet til en lav husleje – det har Rockwool skabt. Vi sætter nye standarder og skaber nye fællesskaber, sluttede borgmesteren.

Netop fællesskabet er et centralt aspekt i dette projekt, der har integration og social bæredygtighed som bærende elementer. Fælles haver og fælles drivhus skal bidrage til at skabe rammerne for fællesskabet, og de kommende beboere forventes at tage del i driften af Tunet. Bebyggelsens navn er desuden valgt ud fra et ‘tuns’ sproglige betydning som mødested.

Boligerne forventes at stå færdige i begyndelsen af efteråret næste år.

 

FAKTA OM TUNET:

TOTALENTREPRENØR
Adserballe & Knudsen A/S

BYGHERRE
Roskilde Nord Boligselskab v/ KAB

ARKITEKT
Vandkunsten

INGENIØR
INGENIØR´NE

ENTREPRISESUM
30 mio. kr.

Adserballe & Knudsen vinder stor rammeaftale

Konkurrencen om Boligselskabet Sjællands fireårige rammeudbud af totalentrepriser er afgjort, og Adserballe & Knudsens team er udpeget som vindere. Bygherre hylder teamets projekt, som vinder på store arkitektoniske kvaliteter, fleksibilitet og innovation.

Da partner i arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Michael Schytt Poulsen, sidste vinter satte sig til mødebordet med Henrik Holmsgaard, indehaver af ingeniørvirksomheden Holmsgaard, og Adserballe & Knudsens projektfolk, havde han ikke ventet, at snakken skulle falde på træhuse i CLT. Begejstringen over at være prækvalificeret til Boligselskabet Sjællands rammeudbud af totalentrepriser var stadig ny, og konkurrencen kunne potentielt blive hård mod blandt andre Scandibyg og B. Nygaard Sørensen. Det blev den også: i sidste ende modtog Boligselskabet Sjælland tre konditionsmæssige bud på byggesystemer, som alle indeholdt solide løsninger på både arkitektoniske kvaliteter og tekniske funktioner. En enig dommerkomité udvalgte projektforslaget fra Adserballe & Knudsen, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Holmsgaard og ThingBrandt Landskab på baggrund af byggesystemets store fleksibilitet og arkitektoniske kvaliteter.

Endvidere har materialevalget kaldt på komitéens begejstring for innovativ tænkning. Adserballe & Knudsens team har vundet med byggesystemet CLT-FLEX, der – som navnet indikerer – tager udgangspunkt i en bærende konstruktion i CLT-elementer. CLT er relativt nyt på det danske marked, og da forslaget kom på bordet i teamets arbejdsgruppe i vinter, vakte det straks nysgerrighed hos rådgiverne.

Store forventninger

Siden har teamet arbejdet tæt og målrettet for at tilpasse systemet til den udbudte kvadratmeterpris. Tilbudsprocessen mundede ud i et forhandlingsforløb, der strakte sig over godt to måneder, før Adserballe & Knudsen med rådgivere endelig kunne kalde sig vindere af rammeaftalen på de minimum 200 boliger over fire år. Administrerende direktør i Adserballe & Knudsen, Karsten Hjarsø, kalder aftalen en sejr og fremhæver værdien af det fremtidige samarbejde.

– Vi kommer nu ud på det danske marked med et produkt, som ikke er set mage herhjemme og kan tilbyde et system, som er fuldstændig overlegent på æstetik, fleksibilitet og bæredygtighed. Så ingen tvivl om, at vi er ekstremt stolte af vores virksomhed og vores rådgivere at kunne tage denne aftale hjem, siger han og løfter dermed også sløret for, at CLT-FLEX med tiden kan udbredes til andre kunder.

I øjeblikket er der dog rigeligt at se til for teamet, som tager fat på det første projekt for Boligselskabet Sjælland allerede i starten af efteråret.

– Vi får travlt, men organisationen er gearet og projekterne godt forberedt. Så vi glæder os enormt til dette fantastisk spændende arbejde, hvor vi får mulighed for at fintune den partneringlignende samarbejdsform og vinde fordelene af gentagelseseffekter i udførelsen, siger Karsten Hjarsø.

Boligselskabet Sjælland appellerede stærkt til teamets interesser med udbudstekstens formuleringer om innovative metoder samt arkitektoniske, funktionelle og byggetekniske kvaliteter til opnåelse af et godt bo-miljø og god bygningsdrift. I sin afgørelse har dommerkomitéen lagt vægt på netop disse egenskaber, som er påvist i vinderprojektet.

 

 

FAKTA OM BOLIGSELSKABET SJÆLLANDS RAMMEAFTALE

Varighed: 4 år

Kontraktværdi: estimeret 500 mio. DKK (minimum 200 boliger)

Entrepriseform: Totalentreprise nybyggeri

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Bygherrerådgiver: DOMINIA A/S

Vinderteam: Totalentreprenør Adserballe & Knudsen A/S, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Holmsgaard A/S – Rådgivende Ingeniører og ThingBrandt Landskab ApS

Byggesystem: CLT-FLEX