AAB Stærevej

LarsKaaber

SAGSANSVARLIG FOR
AAB STÆREVEJ 30-74

Lars Kaaber
Servicechef

Tlf.: 21 41 97 40
lk@aogk.dk

STOR TAGRENOVERING I KØBENHAVN NV

Skimmelsvamp i taglejlighederne på grund af utæt tagdækning var årsag til en udskiftning af 3.500 m2 tag på fem boligblokke og renovering af de øverste lejligheder på Stærevej i Københavns nordvestkvarter.

Arbejdet var delt op i 13 etaper, en opgang ad gangen. Gennem ansvar og kvalitet i projektstyringen og udførelsen begrænses generne for beboerne mest muligt. Udvendigt blev det nedslidte betontegltag taget af, og konstruktionen blev gennemgået. Isoleringen blev øget fra 100 til 350 mm, og Adserballe & Knudsen lagde fast undertag og nye teglsten på. I samme omgang blev alle facader afrenset og udbedret.

Indvendigt arbejdede tømrerne fra Adserballe & Knudsens serviceafdeling med at fjerne skimmelsvamp og udskifte lofter. De afsluttede arbejdet med at male og rengøre taglejlighederne, så beboerne efter 4-5 uger kunne flytte hjem igen. 6-8 mand var på byggesagen, og efter aftale med bygherren arbejdede de under en lukket overdækning. Især i den kolde periode er det en fordel at arbejdet kan køre efter planen.

Boligblokkene er opført i 1968-69 og rummer i alt 376 boliger.

FAKTA

HOVEDENTREPRENØR
Adserballe & Knudsen A/S

BYGHERRE
AAB, afdeling 49,
Stærevej 30-74, København NV.

RÅDGIVER
Ingeniør Klaus Nielsen

SAGSANSVARLIGE
Lars Kaaber

ENTREPRISESUM
8 mio. kr.

UDFØRELSESPERIODE
September 2010 – november 2011