ARBEJDERMUSEET

DK_Small

SAGSANSVARLIG FOR
ARBEJDERMUSEET

Dennis Kensø
Projektchef

Tlf.: 42 13 27 20
dk@aogk.dk

EN FREDET BYGNING ER EKSTRA SPÆNDENDE

Bygningskulturen er den mest synlige del af vores kulturarv, og Kulturarvsstyrelsen skal godkende alle ændringer på en fredet bygning så som Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømersgade. Den blev opført i 1879 og fredet i 1983.

Kulturarvsstyrelsen var derfor stærkt involveret i projekteringen og udførelsen af renoveringen af tag og murværk. Der skulle lægges ny tagdækning, dårlige dele af taget skulle udskiftes, nye tagrender og nedløb samt rensning af facaderne, som blev pudset og malet.

Dele af arbejdet var kun løst beskrevet, da fredningen betød, at der skulle udføres 1:1 forsøg med forskellige udførelsesmetoder og materialer, der førte bygningen tilbage tæt på det oprindelige.

Arbejdet bestød af mange, små enkeltopgaver, som krævede koordinering og fleksibilitet at udføre rationelt. Det var her en klar fordel, at A&K rådede over egne håndværkere inden for tømrer-, blik-, maler- og murerfaget, som samlet kunne gå til opgaverne.

FAKTA

HOVEDENTREPRENØR
Adserballe & Knudsen A/S

BYGHERRE
Arbejdermuseet

RÅDGIVER
Lundgaard og Tranberg A/S

ARKITEKT
Lundgaard og Tranberg A/S

SAGSANSVARLIGE
Dennis Kensø

ENTREPRISESUM
4,3 mio. kr.

UDFØRELSESPERIODE
juni-december 2010