JENS WARMINGS VEJ

PN_Small

SAGSANSVARLIG FOR
JENS WARMINGS VEJ

Per Nielsen
Sektionschef

Tlf.: 21 41 97 48
pn@aogk.dk

JENS WARMINGS VEJ FORNYES OG RENOVERES

Jens Warmings Vej skal igennem en gennemgribende renovering, fornyelse og nybyggeri. Bebyggelsen er opført i 1962 og består i dag af 62 1-plans murede rækkehuse.

Adserballe & Knudsen skal renovere de 62 boliger og samtidig opføre 40 nye boliger i både 1 og 2 plan, – som en ny etage ovenpå de eksisterende et-plans, samt almindelige nye rækkehuse. Arbejdet udføres for Boligselskabet Hjem v/FA2009 med Mangor og Nagel A/S som rådgivere.

Arbejdet udføres i hovedentreprise og strækker sig over 3 år. Efter genhusning af beboerne, indebæerer det en nedrivning af alle overflader i husene samt nødvendig miljøsanering af farlige stoffer og svampesporer. Herefter opbygges boligen på ny med nyt tag, isolering i henhold til gældende regler, nye gulve, lofter, vinduer og terrassepartier samt retablering af anlægget omkring husene.

De eksisterende ingeniørgange sløjfes og der føres nye kabler og forsyningsledninger frem til alle huse fra den eksisterende varmecentral i nye føringstracé. Vi bemander sagen med 4 bygge/projektledere for at have det nødvendige overblik og planlægningsmæssige overskud til at styre den omfattende logistik i forbindelse med genhusning af beboere, der både foregår i de eksisterende og ny-renoverede boliger, og samtidig skal vores bemanding håndtere beboernes mulighed for tilvalg. Byggepladsens øvrige logistik og produktion vælger vi at bemande tungt, således at byggelogistik og beboerfærden kan foregå trygt og sikkert.

For at imødekomme bygherrens ønske om så få flytninger som muligt, og i den kortest mulige periode i forbindelse med genhusning, foregår der en detaljeret planlægningsproces inden byggeopstart, for at optimere tidsplanen. Således kan vi genhuse i takt med færdiggørelse af de enkelte boliger i stedet for etaper, og derved spare vigtig tid for bygherren og beboerne.

Vores tilgang til beboerhåndtering i forbindelse med vores byggeaktiviteter går igennem en høj grad af information og kommunikation. Vi varsler på 4 forskellige platforme og har erfaring med, at det hjælper beboerne til at tilrettelægge deres egen hverdag og derved mindske de gener, som vi ikke allerede har reduceret ved øget planlægning og andre tekniske tiltag i forbindelse med byggeriet.

FAKTA

HOVEDENTREPRENØR
Adserballe & Knudsen A/S

BYGHERRE
Boligselskabet HJEM v/FA2009
Kontaktperson: Lotte Foght

ARKITEKT
Mangor & Nagel A/S

RÅDGIVENDE INGENIØR
Wissenberg A/S

LANDSKABSARKITEKT
Mangor & Nagel A/S, Plan+Landskab

SAGSANSVARLIGE
Per Nielsen

ENTREPRISESUM
107 mio. kr.

UDFØRELSESPERIODE
oktober 2013 – oktober 2015