MARIENDALSVEJ, FREDERIKSBERG

SAGSANSVARLIG FOR
MARIENDLASVEJ

Rasmus Rømer Lausen
Sektionschef

Tlf.: 42 13 27 19
rrl@aogk.dk

NYBYG AF BOLIG OG ERHVERV

Adserballe & Knudsen opfører ny bebyggelse på Frederiksberg til bolig- og erhvervsformål af høj arkitektonisk kvalitet med attraktive opholdsarealer og stiforbindelser. Der indret-tes endvidere lokaler til fitnesscenter i kælderen med reception i stueetagen. I stueetage indrettes desuden café.

Bebyggelsens udformning tager udgangspunkt i Frederiksbergs karréstruktur, og består af to bygninger, en ”vinkel” og et ”T”, som skaber en forbindelse mellem eksisterende karrébebyggelser.

Den nye bebyggelse indpasses i forhold til de eksisterende tagprofiler og hæfter sig på de eksisterende karrébebyggelser ved at tilpasse sig nabobebyggelsens bygningsprofil og skaber dermed en kontinuitet i områdets bebyggelse. De to nye bygninger er adskilt af en passage og indeholder her en etage mere og går således fra 6 til 7 etager. Der er i udform-ningen lagt vægt på at tilgodese nabobebyggelsernes behov for sol, udsyn og lysforhold.

Der etableres 175 studieboliger og 50 seniorboliger. Studieboligerne etableres som fælles enheder med 4-5 værelser omkring et fælles køkken og opholdsareal. Seniorboligerne er målrettet seniorer, som har lyst til at bo i en moderne lejlighed og samtidig være en del af et fællesskab. Boligerne er ikke egentlige ældreboliger, men er forsynet med elevator samt altan eller terrasse/tagterrasse.

Med projektet skal løses en kompliceret spunsning- og facadeopgave på grund af de om-kringliggende bygninger. Logistikken skal desuden udføres efter en detaljeret plan, fordi byggeriet opføres på en travl gade med meget lidt plads. Adserballe & Knudsen forestår som totalentreprenør styring indenfor arkitektfag samt tekniske fag.

FAKTA

TOTALENTREPRENØR
Adserballe & Knudsen A/S

BYGHERRE
Triton Development North

ARKITEKT
C. F. Møller

INGENIØR
Moe

SAGSANSVARLIGE
Rasmus Rømer Lausen

ENTREPRISESUM
180 mio. kr.

UDFØRELSESPERIODE
September 2016 – Februar 2018