NATURCENTER I AMAGER STRANDPARK

DK_Small

SAGSANSVARLIG FOR
NATURCENTER AMAGER

Dennis Kensø
Projektchef

42 13 27 20
dk@aogk.dk

BÆREDYGTIGT BYGGERI MED FLOT TØMRERARBEJDE

Solide limtræsspær, træ til beklædning mm. og godt håndværk skaber et nyt, flot naturcenter i Amager Strandpark.

Her skal københavnske børn i alderen0-10 år komme ud og opleve strandens dyre- og planteliv og fordybe sig i eksperimenter og forsøg. Naturcentret består af to bygninger med klasselokale,
køkken mm. og et areal mellem husene med plads til aktiviteter, klitlandskab mm.

Byggematerialerne og arkitekturen harmonerer med placeringen i strandparken tæt på Øresund, og funktionen med naturoplevelse. Adserballe & Knudsen har haft en halv snes mand i gang på projektet, og har i egenproduktion udført kloak og støbning af fundamenterne til de to huse. Tømrerne har rejst den bærende konstruktion med søjler og spær i svære limtræsbjælker, beklædt og apteret bygningerne og lagt tagpap.

Det bæredygtige udtryk fuldendes af bygningernes grønne tag med sedum og solfangere. Hele byggeriet har taget godt fire måneder. Den største udfordring lå i de skæve vinkler i facaden og ikke mindst taget, hvor de fire tagflader mødes.

FAKTA

HOVEDENTREPRENØR
Adserballe & Knudsen A/S

BYGHERRE
Amager Strandpark I/S

INGENIØR
EKJ rådgivende Ingeniører A/S

ARKITEKTER
JJW Arkitekter A/S

SAGSANSVARLIGE
Dennis Kensø

ENTREPRISESUM
6,7 mio. kr.

UDFØRELSESPERIODE
Juni – november 2014