SUNDBYØSTER SKOLE

KarstenHjarsoe

SAGSANSVARLIG FOR
SUNDBYØSTER SKOLE

Karsten Hjarsø
Adm dir.

Tlf.: 21 45 47 23
kh@aogk.dk

BRUGERINDDRAGELSE VED GENOPRETNINGEN AF SUNDBYØSTER SKOLE

Sundbyøster Skole blev opført i 1913 i solid herregårdsstil, men tidens tand gnaver, så en større renovering var påkrævet. A&K har blandt andet løst opgaven at skifte 2.600 m2 tegltag. Arbejdet var en del af Københavns Kommunes genopretning af skolen.

Skolen har været i brug i en stor del af byggeperioden, men alle parter har været bevidst om blandt andet sikkerhedsforholdene. I dialog med skolens ledelse blev det sikret, at de mange hundrede skoleelever holdt sig fra farlige områder omkring stilladser mm. – af hensyn til deres egen og håndværkernes sikkerhed.

Da arbejdet kom i gang, blev der konstateret udbredt råd og svamp i den bærende tagkonstruktion, så A&K har også udskiftet en del af det svære tømmer. Desuden er der lagt nyt fast undertag og indbygget nye ovenlysvinduer i tagryggen og i taget. Arbejdet med råd og svamp forrykkede planerne, men håndværkerne ydede en ekstra indsat i sommerferien for at nå mest muligt, mens børnene ikke var på skolen.

FAKTA

FAGENTREPRENØR
Adserballe & Knudsen A/S

BYGHERRE
Københavns Ejendomme,
Københavns Kommune

INGENIØR
ALECTIA A/S

ARKITEKT
KANT ARKITEKTER A/S

SAGSANSVARLIGE
Karsten Hjarsø

ENTREPRISESUM
4 mio. kr.

UDFØRELSESPERIODE
April-oktober 2009