TIMIANHAVEN, HAVDRUP

SAGSANSVARLIG FOR
TIMIANHAVEN

Rasmus Rømer Lausen
Sektionschef

Tlf.: 42 13 27 19
rrl@aogk.dk

NYBYG AF ALMENE BOLIGER

Projektet omfatter opførelsen af 44 almene boliger, heraf 35 i to etager og 9 i en etage, samt fælleshus på matrikel 19a i Havdrup. Det samlede boligareal er 3.710 m2. Boligernes areal varierer fra 42-105 m2 og fælleshuset udgør 125 m2.

Boligerne er tænkt opført som rækkehuse fordelt på otte blokke og som præfabrikerede bokselementer i træ eller trækassetteelementer. Adserballe & Knudsen har til projektet til-budt en løsning med anvendelse af CLT-elementer (massive træelementer), som bygherre har godkendt.

Adserballe & Knudsen har udført detailtidsplan, der foruden angivelse af de enkelte terræn- og bygningsarbejder, indeholder terminer for projektering samt tidspunkter for af-holdelse af projektgennemgangsmøder. Detailtidsplanen skal også indeholde terminer for hvornår nybygninger lukkes (med tag), samt fra hvornår der er etableret varme i nybygninger. Tidsplanen angiver desuden hvilke perioder der udføres vejarbejder og andre aktivi-teter der ændrer på tilkørsels- og p-forhold i området, samt affaldshåndtering, så det kan koordineres med Birkebo og Hellebo.

I den førstkommende forhandlings- og projektoptimeringsfase har totalentrepriseteamet og bygherreorganisationen i fællesskab fastlagt og prioriteret projektets endelige indhold og omfang inden kontrahering. I denne fase har Adserballe & Knudsen deltaget aktivt med at beskrive og illustrere de besparelser, der er enighed om, for at komme ned på targetprisen.

FAKTA

TOTALENTREPRENØR
Adserballe & Knudsen A/S

BYGHERRE
Boligselskabet Domea Solrød

ARKITEKT
Vandkunsten

INGENIØR
Dominia

SAGSANSVARLIGE
Rasmus Rømer Lausen

ENTREPRISESUM
45 mio. kr.

UDFØRELSESPERIODE
Marts 2017 – Juni 2018