TUNET, TREKRONER

Nils Jul Jakobsen

SAGSANSVARLIG FOR
TUNET

Niels Jul Jakobsen
Sektionschef

Tlf.: 21 41 97 34
njj@aogk.dk

NYBYG AF ALMENE BOLIGER

Adserballe & Knudsen opfører ny bebyggelse i Trekroner ved Roskilde med almene ungdoms-, flygtninge- og familieboliger.

Opgaven omhandler opførelse af 58 almene ungdoms- og flygtningeboliger samt fire min-dre familieboliger. Byggeriet opføres som et udviklingsprojekt i samarbejde med Roskilde Kommune og Rockwool. Der er indgået en partnerskabsaftale mellem Roskilde Nord Boligselskab og Rockwool A/S vedrørende udvikling af nærværende boligprojekt, hvor Rock-wools integrerede facadeløsning ”RockZero” anvendes som byggesystem.

For både ungdomsboligerne og flygtningeboligerne er en af de væsentlige forudsætninger, at kunne opføre boliger til en meget lav husleje. Roskilde Kommune, Rockwool og KAB sam-arbejder om at udvikle disse boliger til lav husleje i naturskønne omgivelser.

Adserballe & Knudsen har ansvaret for samtlige underentreprenører, tekniske rådgivere, geotekniker, landinspektør samt andre underleverandører og -rådgivere og sikrer koordinering af de samlede ydelser herunder bygherreleverancen vedr. Rockwoolsystemet.

Adserballe & Knudsen varetager projekteringsledelse. Samarbejdsformen mellem bygherre/dennes rådgiver og totalentreprenøren foregår i åben dialog i hele projekterings- og udførelsesfasen.

FAKTA

TOTALENTREPRENØR
Adserballe & Knudsen A/S

BYGHERRE
Roskilde Nord Boligselskab v/ KAB

ARKITEKT
Vandkunsten

INGENIØR
INGENIØR´NE

SAGSANSVARLIGE
Niels Jul Jakobsen

ENTREPRISESUM
30 mio. kr.

UDFØRELSESPERIODE
April 2017 – August 2018