Adserballe & knudsen kører sikkert videre i vækstsporet

Omsætningen voksede med 16 procent i 2013 til 273 millioner kroner i entreprenøren Adserballe & Knudsen, og årets resultat blev 8,9 millioner kroner (EBITDA).

Dermed fortsætter Adserballe & Knudsen på det vækstspor, som har betydet en fordobling i omsætningen siden 2010. Væksten er navnlig båret af, at entreprenørvirksomhedens fokus er udviklet i retning af større og mere krævende renoverings- og nybyggeriopgaver i hoved- og totalentreprise. Det er sket gennem en styrkelse af projektorganisationen generelt og alene i 2013 en udvidelse med 10 funktionærer.

Nøgletallene viser en god styrke med en overskudsgrad på 3 og en soliditetsgrad på 30,6. Egenkapitalen voksede fra 13 mio.kr. til 19,3 mio.kr. i 2013. Årets overskud efter skat blev 6,4 millioner kroner.

Det er ikke slut med at vokse. Adserballe & Knudsen kører sikkert videre i vækstsporet i 2014 med nye kontrakter på store renoveringsprojekter, både indvendigt og udvendigt samt energirenovering, hvor af nogle løber ind i 2015 og 2016. Ordrebeholdningen primo 2014 svarer til 14 måneders produktion.

På arbejdsmiljøområdet har året været meget tilfredsstillende specielt set i lyset af den store indsats for at højne niveauet med Safety Day, vejledning i ergonomi mm. I løbet af året var der ingen arbejdsulykker.

Ansvar og kvalitet er fortsat nøglen til at blive inviteret til at byde på store projekter i såvel totalentreprise som hoved- og storentreprise.

-Vi har udviklet virksomhedens kompetencer og tilknyttet dygtige projektfolk, så vi kan spille en væsentlig rolle på markedet for renovering og nybyggeri, siger Karsten Hjarsø, adm. direktør Adserballe & Knudsen.

Kundetilfredshed og indtjening
-Der er høj aktivitet i renoveringsmarkedet, og vi bliver inviteret til at byde på mange gode og spændende opgaver. Men markedet er stadig presset.

-I en virksomhed med vores profil er projektledelse og egne, dygtige håndværkere den afgørende kompetence. Kundetilfredshed og indtjening står og falder med, at vi kan håndtere byggeprocessen på den rigtige måde. Vi bygger på en mere åben tilgang med dialog med bygherre og med beboere og med en høj grad af forventningsafstemning før projektet og undervejs.

For at have en stærk projektorganisation har alle projektledere hos Adserballe & Knudsen en håndværkerbaggrund og alle deltager i en løbende videreuddannelse.

Blandt årets opgaver har Adserballe & Knudsen afsluttet en betonrenovering af Nivåhøj bebyggelsen, 40 nye tagboliger på Ådalsparken i Hørsholm og udvidelsen af Ellebjerg Skole samt indrettet kontorer for Spies koncernen og Moderniserings-styrelsen.

I januar er indledt en to-årig opgave med renovering og nybyggeri af 102 rækkehusboliger på Amager.