Adserballe & Knudsen skifter 1.600 vinduer i Odense

Adserballe & Knudsen har sikret sig den hidtil største renoveringsopgave på Fyn.

De udskifter vinduer, døre og garageporte samt reparation af murværk mm. på FAB afd. 102 Mosegårdsparken i Odense C. Opgaven løber op i 14 millioner kroner.

-Det er en typisk kerneopgave for os med renovering, hvor det blandt andet handler om at få opgaven til at forløbe helt smertefrit for beboerne og andre involverede parter og samtidig effektivt af hensyn til tidsplan og budget, siger projektleder Niels Jul Jacobsen, Adserballe & Knudsen.

Adserballe & Knudsen har de senere år udført en række tilsvarende renoveringsopgaver blandt andet 3.600 vinduer i Nordre Munkegård og 1.000 vinduer i Nivåhøj.

-Arbejdet udføres, mens beboerne er i deres bolig. Vi gør alt for at gøre generne så få og så små som muligt og vil afslutte udskiftningen i hver bolig, inden der er gået to arbejdsdage.

I boligen opsættes støvskærm. Udtagning af de gamle vinduer og isætning af nye følger en stram og aftalt plan. Alle arbejder udføres efter en rullende plan, bolig for bolig, blok for blok.

Hele udskiftningen og de forskellige reparationer af murværk og fuger forventes at tage 12 måneder. Hver af de store etageblokke med 50 boliger tager 6-8 uger fra stilladset kommer op, til det kan tages ned igen. Parallelt udføres arbejdet på de i alt 64 rækkehuse.

Mosegårdsparken er opført i 1957 med en blanding af etageblokke i fem etager og rækkehuse i et og to plan. Boliger har to, tre og fire værelser. De nuværende vinduer er isat i 80érne.

Adserballe & Knudsen har en projektleder og seks tømrere på opgaven. Murerarbejdet udføres i underentreprise.