Adserballe & Knudsen vinder hidtil største kontrakt på 183 mio.kr.

Brunevang1

Boligafdelingen Brunevang i Rødovre udvides med 114 nye boliger og fire blokke renoveres.

En 250 meter lang boligblok, der slanger sig langs Motorvej 3 bliver det spændende slutresultat af et nybyggeri og renovering, som Adserballe & Knudsen netop har vundet hovedentreprisen på.

Fire boligblokke bygges sammen ved huludfyldning. Sammenbygget vil boligblokken virke som en solid støjskærm mod motorvejen og vil skærme hele Brunevang-kvarteret i Rødovre for støj.

Mangor & Nagel har som arkitekt haft øje for variation i den lange bygning. Facaden bliver brudt af portåbninger, knæk i facaden og varierende antal etager.

Adserballe & Knudsen skal opføre i alt 114 nye boliger i Brunevang. De fire eksisterende boligblokke forhøjes med to etager til fire etager. Resten opføres i udfyldningerne mellem de fire blokke

Klimaskærmen på de eksisterende blokke fornyes i en gennemgribende renovering, der også omfatter nye altaner og svalegange. Morten L. Hansen, projektdirektør siger:

-Hele projektet med nybyggeri og renovering udgør 183 millioner kroner og er dermed den hidtil største hovedentreprise, som Adserballe & Knudsen har indgået.

En væsentlig del af arbejdet udføres i egenproduktion, og Adserballe & Knudsen forventer at have 4-6 projektledere og byggeledere på pladsen.

Gennemtænkt byggeplads
-Vi har arbejdet meget længe på sagen, og vi er tilfredse med, at Boligselskabet Brunevang har valgt os. Vi har navnlig lagt en stor indsats i at få gennemtænkt byggepladsen. En vel gennemtænkt byggeplads giver en god byggeproces for alle, og det kan i sidste ende aflæses i omkostninger og tidsforløb. Til fordel for alle parter.

-Det er aftalt, at byggepladsen starter op i løbet af marts. De første opgaver er terrænarbejder og støbning af fundamenter til den nye klimaskærm og til den bærende konstruktion til etageforøgelsen på de to etagers boligblokke.

-Alle beboerne er genhuset, mens vi bygger til og renoverer, og projektet er færdigt i juni 2017, om tre år. Byggeperioden er forlænget til tre år af hensyn til beboerne i de omkringliggende boligblokke, Det betyder, at der altid vil være områder i Brunevang, hvor der ikke renoveres, og beboerne kan finde et stille område.

Boligerne ud mod motorvejen støjsikres blandt andet med kraftigt støjdæmpende vinduer, såkaldte russervinduer, hvor beboerne kan lufte ud, uden at støjen kan komme ind. Facaden støjsikres med 200-250 mm. mineraluld. Samlet nedbringes støjen til under grænseværdien for vejstøj på 58 dB.

Brunevang er opført af Postfunktionærernes Andels-boligforening (PAB) i 1954 som 16 2-2 ½ etages blokke. Oprindeligt med 216 boliger. Efter tilbygningen vil der være 330 boliger.