Adserballe & Knudsen voksede 28 procent og landede igen et solidt resultat på 9,7 mio.kr.

Adserballe & Knudsen fortsatte i 2015 sin vækstkurs og nåede en omsætning på 448 millioner kroner, en vækst på 97 millioner kroner svarende til 28 procent.

Årets resultat blev 9,7 millioner kroner (EBITDA). En forbedring på 18 procent.

Adserballe & Knudsens strategi med fokus på større og mere krævende renoverings- og nybyggeriopgaver i totalentreprise såvel som hoved- og storentreprise har betydet udvidelse med flere dygtige og erfarne funktionærer til projektledelse og styring af opgaverne. Personaleomkostningerne er derfor vokset 7 procent, fra 64 til 70 millioner kroner. Trods investeringerne voksede bundlinjen med 21 procent til 6,2, millioner kroner i 2015 mod 5,1 millioner kroner i 2014.

Fokus på store opgaver har betydet en række interessante ordrer i 2015, og ordrebogen rækker 15 måneder frem. Det er blandt andet renovering af det kendte AL Bank-hovedsæde i København, 114 nye boliger i Rødovre, to opgaver på Nørrebro med i alt 379 nye badeværelser, Skoleparken i Hillerød med energirenovering til 350 millioner kroner og en energirenovering af Tingbjerg-bebyggelsen.

Nøgletallene viser en god styrke med en overskudsgrad på 2,2 og en soliditetsgrad på 28,2. Egenkapitalen voksede fra 24,4 mio.kr. til 30,7 mio.kr. i 2015.

Vi viser en god konkurrenceevne på store renoveringsopgaver og nybygningssager med en vis kompleksitet. Det er resultatet af et målrettet arbejde både på de indre og ydre linjer. Vi bruger mange kræfter på HR-kompetenceudvikling for alle medarbejdere, ligesom processer og metoder effektiviseres og struktureres, så vi leverer topkvalitet inden for renovering og nybyggeri, siger Karsten Hjarsø, adm. direktør Adserballe & Knudsen.

3.000 boliger i gang på samme tid

De ydre linjer hænger jo tæt sammen med resultaterne på de indre. Vores kerneværdier med ansvar og kvalitet skaber direkte de gode resultater. Ikke mindst i dialogen med kunderne og med beboerne i ejendommene oplever vi, hvor vigtigt det er at gøre tingene rigtigt. Hele vejen.

Lige nu arbejder vi i 3.000 boliger. Det er en stor opgave at styre, og det er vi rustet til. Men vi er også ind og ud af 3.000 private hjem. Beboerhåndtering er en helt særlig opgave, som vores medarbejdere uddannes til at gøre med ansvar og kvalitet.

Adserballe & Knudsen har i årets løb udvidet partnerkredsen med 34-årige Niels Jul Jakobsen. Han har været med i firmaet i seks år og har stor kompetence inden for byggeri og ledelse.

Markedet er stadig hårdt, og konkurrencen er stor. Vi er tilfredse med, at kunderne og deres rådgivere finder, at vi leverer kvalitet, og vi bliver inviteret til at byde på mange gode og spændende opgaver.

Det er ikke slut med at vokse. Adserballe & Knudsen kører sikkert videre i vækstsporet i 2016 med nye kontrakter på store projekter, hvor af flere løber ind i 2019. Ordrebeholdningen primo 2015 svarer til 15 måneders produktion.

På arbejdsmiljøområdet har året været meget tilfredsstillende med en række aktiviteter for at forbedre arbejdsmiljø og sikkerhed. I løbet af året var der ingen arbejdsulykker med fravær.

 

Adserballe & Knudsen A/S (entreprenørvirksomheden) hovedtal 2014 og 2015

Hovedtal, i mio. kr.                                   2014                                    2015

Nettoomsætning                                       351,0                                   447,8

Primært driftsresultat                              8,3                                       9,7

Nettoresultat efter skat                            5,1                                       6,2

Egenkapital                                                24,5                                    30,7

Balance                                                       90,7                                   108,8

Nøgletal

Antal medarbejdere                                  133                                      138

Egenkapitalens forrentning                    27,0                                    25,1

Soliditetsgrad                                             27,0                                    28,2

Overskudsgrad                                           2                                          2