Amerikanere forsinker dansk entreprenør

En større ombygning af en boligblok på Thule-basen i Grønland bliver forsinket i et år.

Entreprenørfirmaet Adserballe & Knudsen Greenland havde glædet sig til at komme i gang med en ombygning af en tre-etagers boligblok på den amerikanske Thule Air Base i det nordlige Vestgrønland. Opgaven havde entreprenørfirmaet vundet i et udbud fra det amerikanske Forsvarsministerium. Alt var derfor forberedt til mindste detalje, fordi der ikke må mangle så meget som en skrue, når først skibet ladet med materialer fra Danmark er sejlet afsted. Men nu har de amerikanske myndigheder krævet, at et nyt rederi står for transporten.

– Det viste sig at blive væsentligt dyrere med den nye transportør, og ekstrabevillingen kunne ikke nå igennem i indeværende år, fortæller direktør Niels Laursen fra Adserballe & Knudsen Greenland.

Alt var bestilt
Der var allerede bestilt lastbiler og materialer, der skulle fragtes til Aalborg, for at blive sejlet med rederiet Royal Arctic Line – kendt som de røde skibe. Der var også hyret folk ind til at udføre projektet i Grønland. I sidste øjeblik blev det hele afblæst, fordi det amerikanske forsvarsministerium meddelte, at det ikke længere skulle være Royal Arctic Line, men i stedet det amerikanske rederi Schuyler Line Navigation Company, der skal stå for befragtningen. Bevillingen hertil kunne ikke nå at gå igennem, så der kom ingen materialer af sted inden for det vindue, hvor det er muligt at besejle Thule-basen.

Det blev i stedet dyrere
Der er ifølge Licitationen – Byggeriets Dagblads oplysninger tale om en ombygning for omkring 150 mio. kroner, der skulle forandre “Bygning 97” på Thule basen fra små værelser til lidt større lejlighedsenheder. Licitationen – Byggeriets Dagblad fangede Niels Laursen på telefonen på Thule-basen, hvor han nu sammen med en lille flok håndværkere, i stedet for at ombygge, nu er i færd med at sikre boligblokken, så den kan overvintre uden ombygning, til næste år.

– Vi er skam fortsat på kontrakt med Thule Basen og det amerikanske Forsvarsministerium. Det betyder for os, at projektet er udsat, fordi vi ikke kan nå at få materialer herop i år. Det vindue, der er vejrmæssigt muligt at sejle herop i, kunne man ikke nå, fordi ekstrabevillingen ikke kunne nå igennem i tide, siger Niels Laursen.

Dermed er projektet ifølge Niels Laursen udskudt til næste år, og han har ikke noget bud på, hvad forsinkelsen kommer til at koste.

– Vi arbejder nu med sikring af boligblokken, så den kan overvintre uden problemer. Vi har som nævnt kontrakt på “Bygning 97”, som er en tre etagers beboelsesejendom, hvor enkeltværelser til personalet skal ændres til lejligheder, fortæller han og tilføjer, at firmaet også har fået en forespørgsel om at afgive tilbud på “Bygning 98”, som ligger i forlængelse af den bygning, man i forvejen skal arbejde på.

Helt efter bogen
På USA’s ambassade i København henviser chefen for Public Affairs, Daniel J. Ernst til amerikansk lovgivning.

– Det er korrekt, at kontrakten for leverancer af materialer ad søvejen til Thule Air Base er blevet givet til en amerikansk operatør, Schuyler Line Navigation Company. Det er således, at “The U.S. Cargo Preference Act of 1904” (amerikansk lov, red.) henviser til, at alt der er givet i opgave for, eller ejet af det amerikanske forsvar, skal fragtes på skibe med amerikansk flag til priser, der er rimelige, siger Daniel J. Ernst til Licitationen – Byggeriets Dagblad.

– Historisk set er det dog kun danske firmaer, der har budt ind på skibstransporten til Thule Air Base – på grund af den fjerntliggende destination. Men nu har et amerikansk firma altså udtrykt interesse for at byde ind på skibstransporterne, og har fået opgaven baseret på de udbudsbetingelser, der har været sat for at løse opgaven, tilføjer han.

Adspurgt direkte, om dette er en konsekvens af præsidentskiftet i USA, og Donald Trumps nye udenrigspolitik, svarer Daniel J. Ernst:

– Nej, det har ikke noget at gøre med at der er kommet en ny administration i Washington. Det skyldes ganske enkelt, at der nu er et amerikansk alternativ på skibstransport.

 

Baggrund og konsekvens

Den afdeling, der i USA bestemmer, hvem der skal fragte forsvarets ting rundt i verden til de amerikanske luftbaser, hedder ”The 21st Space Wing” og har base i Colorado. Det er således her, at man har givet transportordren til det amerikanske Schuyler Line Navigation Company. Her har underafdelingen ”21 SW Contracting Squadron” gennemført transportudbuddet – ifølge Den Amerikanske Ambassade i København i henhold til de handelsaftaler, der ligger med Danmark.

Udsættelsen har konsekvenser for Adserballe & Knudsen Greenland, der nu skal lagre de mange materialer i et år, indtil de kan komme afsted med amerikansk skib. Nogle af materialerne kommer dog afsted, hvilket blandt andet gælder elektriske komponenter.

De amerikanske standarder er så forskellige fra danske, at man her har købt materialer i USA til formålet.

Ud over oplagring kommer udgifter til transport, indhyring af folk med videre. Direktør Niels Laursen har ikke noget bud på, hvad ekstraudgiften bliver, men at man er ved at gøre det op.

 

Historien er bragt af Licitationen – Byggeriets Dagblad d. 5/7-17. Artiklen er skrevet af journalist Torben Sigh