Dalen går i jorden

Syv år efter foreningen Dalen blev dannet for at fremsætte ønske i kommunen om opførelse af et seniorbofællesskab i Helsingør, er projektet gået i jorden med Adserballe & Knudsen som totalentreprenør.

Foreningen Dalen har ventet længe på at realisere drømmen om et boligfællesskab for ældre borgere, og nu er projektet under opførelse. Det blev markeret ved et arrangement d. 15. november, som fik et stærkt fremmøde. Både foreningsmedlemmer og naboer mødte talstærkt op for at se borgmester, Benedikte Kiær (K), fjerne den første spadefuld sand fra grunden til det nye byggeri.

De 40 nye boliger opføres som almene familieboliger med fortrinsret for seniorer, som med foreningen Dalen i ryggen skal varetage en del af den daglige drift. Visionen er ifølge foreningen at skabe en boform, hvor man kan leve selvstændigt og samtidig være deltager i et aktivt fællesskab af selvhjulpne +55’ere.

Og netop det aktive fællesskab syntes at danne ramme for første spadestik-arrangementet, først under borgmester, Benedikte Kiærs, tale.

”De nye boliger er et mangeårigt ønske fra foreningen Dalen, som ønsker at leve i og bidrage til et levende fællesskab. De, der flytter ind, er aktive ressourcer, som vil indgå aktivt i det fællesskab, der vil opstå her”, sagde hun.

Også kommende administrerende direktør for totalentreprenør Adserballe & Knudsen, Morten L. Hansen, lagde i sin tale vægt på fællesskabets betydning for, at projektet bliver realiseret.

”Der har været et stærkt fællesskab i foreningen Dalen, som har haft ønsket om, at leve sammen med andre og i nogle bestemte rammer. Det er fællesskabet, der skal drive det, og fællesskabet, der skal bidrage med liv og mening i hverdagen. Som totalentreprenør med vores rådgivere har det været vores opgave at arbejde de løsninger ind i byggeriet, som understøtter den hverdag, som skal leves på de kvadratmeter, vi bygger,” sagde Morten L. Hansen.

Boligerne opføres i lavenergiklasse 2015 og er udstyret med velfærdsteknologiske løsninger. Foruden boliger indrettes fælleslokaler i en eksisterende bygning, hvoraf halvdelen nedrives. Bofællesskabet vil ligge i Hellebo Park tæt ved Højstrup St. og få hundrede fra vandet.

Teamet bag totalentreprisen består foruden Adserballe & Knudsen af JJW Arkitekter og INGENIØR’NE rådgivende ingeniører. Entreprisesummen er fastsat til cirka 40 millioner kroner.

Kongsholmcenteret genopstår

Hovedentreprenør Adserballe & Knudsen på det forvandlede Kongsholmcenter har afleveret byggeriet til Albertslund Kommune. Fra asken af det nedbrændte center har rejst sig et lyst, intelligent hus, til glæde for kommunens beboere mange år fremover.

Projektleder ved hovedentreprenør Adserballe & Knudsen, Ammar Ali, forlængede arbejdsdagene op til byggeriets aflevering. Og han var ikke den eneste. Høje ambitioner for genopbygningen af Kongsholmcenterets bygning M har præget projektet fra første dag, og alle byggeriets samarbejdspartnere har leveret et flot resultat. Ammar Ali tøver derfor ikke med at kalde byggeriet for en stor succes.

”Særligt på el, ventilation og multiservice har vi nogle stærke underentreprenører, som har stået herude rettidigt og mere til, som er selvtænkende og som generelt har ydet høj professionalisme. Det er dygtige hold, som vi har gode samarbejder med, også på andre sager, og hvor vi altid når frem til gode løsninger i fællesskab”, siger projektlederen.

Fra brandtomt til lysende bygning

Kongsholmcenterets genrejsning har været længe ventet. Bygning M blev i 2009 udsat for en omfattende ildebrand, og resterne af bygningen har – indtil nedrivning på brandtomten i august sidste år – været afdækket med presenning. Det har været en torn i øjet for mange, både borgere og politikere, og ikke mindst kommunens borgmester, Steen Christiansen.

”I mange år stod en brandtomt og skurede i øjnene og mindede byen om den voldsomme brand i 2009. Snart står en ny topmoderne udgave af Kongsholmcenteret klar i hjertet af byen. Det er jeg rigtig glad for. Det er en ny bygning, der på mange måder lyser op. Dels er rummene lyse. Og dels er det fremtidens måde at arbejde med digitale lofter på, som giver mulighed for at arbejde med lyset på en intelligent måde til gavn for brugerne. Og ja, så lyser bygningerne for fremtiden, fordi de skal forbindes til byens nye gymnasium indenfor de næste par år”, siger Steen Christiansen.

En lys og moderne bygning

Bygning M er rejst på dele af den oprindelige kælder- og stuekonstruktion i stål, glas og aluminium og tegnet af samme arkitekt, som stod bag det oprindelige Kongsholmcenter. Samlet set fremstår den næsten færdige bygning i knivskarpe linjer med flot finish – et resultat som Adserballe & Knudsens administrerende direktør, Morten L. Hansen, er stolt over at aflevere.

”Bygningen er præget af lys, luft og de intelligente løsninger, som er valgt – et kreativt og moderne samlingspunkt for kommunens medarbejdere og borgere, som vi er glade for og beærede over at stå i spidsen for”, siger han.

Samlet set fremstår det forvandlede byggeri lyst og tidssvarende med indvendige glasvægge og store, fleksible rum, som inden længe fyldes af aktiviteter. Bygningen skal fremover være samlingspunkt i et oplevelsesrigt miljø for kommunens borgere med musikundervisning, jobcenter, en række foreninger og forskellige administrative funktioner. Bygningens centrale sal er i dobbelt højde og kan benyttes til alt fra konferencer over julemarked til teater.

 

Spaden i jorden på CLT-byggeri i Roskilde

Adserballe & Knudsen tog tirsdag hul på et nyt kapitel, da Joy Mogensen (S), satte spaden i jorden til det kommende CLT-byggeri for Boligselskabet Sjælland.

Totalentreprenør Adserballe & Knudsen tog tirsdag et markant skridt i virksomhedens historie, da der blev afholdt første spadestik på det første CLT-byggeri for Boligselskabet Sjælland under den ½ mia. store rammeaftale. På placeringen ved Trekroner skal der opføres 44 familieboliger i de massive træelementer, CLT. Roskilde Kommunes borgmester, Joy Mogensen (S), deltog og sagde blandt andet i sin tale, at projektet er ventet med stor forventning og glæde.

”Jeg har glæder mig, og byrådet har glædet sig – det har været en stor målsætning for os indenfor denne byrådsperiode at komme med en vision for den almene boligsektor,” sagde borgmesteren.

Joy Mogensen bifalder det visionære valg af CLT, som er blandt andet er kendt for kunne tilvejebringe boliger med et sundt indeklima.

”Jeg tror, vi har et nyt columbusæg her, som vi skal passe rigtigt godt på,” sagde borgmesteren.

Revolutionerende alment byggeri

Per Bro, byggechef i Boligselskabet Sjælland, udtalte i september, at der er tale om en revolution inden for den almene boligsektor. Dette udsagn adresserede kommende administrerende direktør, Morten L. Hansen, i sin tale ved arrangementet i tirsdags.

”Vi tager i dag hul på et nyt kapitel og den historie, der fremadrettet folder sig ud, i dette kapitel og kommende, har mange perspektiver. Bæredygtighed og genanvendelige materialer, høj arkitektonisk fleksibilitet, driftsøkonomi, beboernes oplevelse af at bo i en sund, smuk og innovativ bolig. Og vi kan skrive mange flere kapitler til, efterhånden som vi stikker endnu flere spader i jorden under rammeaftalen. Når vi en dag lukker bogen og ser tilbage, håber vi, at vi med rette kan kalde den ’Da CLT-FLEX revolutionerede den almene bolig’,” sagde Morten L. Hansen.

Adserballe & Knudsen har vundet rammeaftalen med tekniske rådgivere Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Holmsgaard Ingeniører og Thing-Brandt Landskab. Rammeaftalens er fire år, og i perioden forventer Boligselskabet Sjælland at opføre omegnen 200-400 boliger.

AAB-sag er godt begyndt og halvt fuldendt

Byggesagen på AAB’s afdeling 25 på Hulgårdsvej i Københavns nordvestlige hjørne er indtil videre gået strygende. Nu er hovedentreprenøren tæt på afslutning af første karré, som dermed er halvvejs igennem ombygningen med nye dæk, toiletter og køkkener i de i alt 258 lejligheder.

Byggepladsen til anden og sidste karré er under forberedelse og er i den forbindelse hjulpet godt på vej af en såkaldt ’tårn mobilkran’, som har hejst containere og køreplader ind i gården.

Byggeledelsen forventer, at arbejdet med at asbestsanering af alle kældre og lofter i begge karréer færdiggøres ved årsskiftet, og at aflevering til bygherre kan finde sted som ventet i marts 2019.

 

Gravemaskine i jorden på banebrydende boligprojekt

Adserballe & Knudsen er gået i jorden på Tunet ved Trekroner, som opføres i nyt byggesystem fra Rockwool. Mandag d. 21. august markerede Roskildes borgmester første spadestik i selskab med en 20-tons gravemaskine.

Totalentreprenør Adserballe & Knudsen opfører 58 almene ungdoms- og flygtningeboliger samt fire mindre familieboliger, en samlet bebyggelse kaldet Tunet placeret i Trekroner, som udføres for Roskilde Nord Boligselskab under KAB. I realiseringen af boligblokkene skal entreprenøren prøve kræfter med Rockwool nye byggesystem, RockZero, som skal give både de udførende, bygherren og driftspersonalet en række fordele.

Systemet er så enkelt bygget op, at systemet skulle blive nemt at arbejde med for håndværkerne på pladsen, lyder det fra Klavs Jakobsen, senior projektleder ved Rockwool, som tidligere har opført 14 rækkehuse i Holland samt 12 enfamilieshuse i Danmark i byggesystemet RockZero. Klavs Jakobsen kalder systemet teknologisk banebrydende.

– Det skyldes primært, at vægkonstruktionen er kuldebrosfri og holder den samme U-værdi hele vejen igennem. Derudover er konstruktionen slankere end konventionelle konstruktioner, hvilket giver de relativt små boliger i Tunet to-tre kvadratmeter mere per lejlighed, siger han.

RockZero er et samlet system med komprimeret stenuldsisolering, stabiliserende og kuldebrosbrydende stenuld samt brandsikkert og lyddæmpende materiale. Takket være konstruktionens høje isoleringsevne, lever systemet op til 2020-kravene, mens driftsomkostningerne kan holdes i bund. Designmæssigt giver systemet frihed til at vælge mange forskellige typer facadeløsninger – på Tunet vil boligerne fremstå med en kombination af træ- og stålpladebeklædning.

Hos Adserballe & Knudsen ser projektchef Niels Jul Jakobsen frem til en god proces med det innovative materiale.

– Systemet er baseret på kendte principper og så enkelt, at vi forventer at komme i mål med projektet både hurtigt og efter kvalitetsmæssig høj standard. Eftersom væggen har indbygget lufttæthed, er alt det arbejde, du normalt skal foretage med blandt andet dampspærre sparret, siger han.

En stor spade

Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S) deltog i mandags, da Adserballe & Knudsen holdt første spadestik for projektets deltagere. Bag joysticksene på en 20-tons gravemaskine tog borgmesteren et meget stort spadestik for at markere byggeriets officielle opstart. I sin efterfølgende tale fremhævede hun muligheden for at kunne lære af erfaringer fra andre boligområder for at skabe tryghed for beboerne på Tunet. Boligernes kvalitet har betydning for at dette kan lade sig gøre, sagde Joy Mogensen.

– I forhold til disse målgrupper [unge studerende samt flygtninge, red.] er det særligt vigtigt, at vi får givet værdierne fra det danske samfund videre og undgår de konfrontationer, som kan opstå i et boligområde. I dette område kan vi bygge boliger af høj kvalitet til en lav husleje – det har Rockwool skabt. Vi sætter nye standarder og skaber nye fællesskaber, sluttede borgmesteren.

Netop fællesskabet er et centralt aspekt i dette projekt, der har integration og social bæredygtighed som bærende elementer. Fælles haver og fælles drivhus skal bidrage til at skabe rammerne for fællesskabet, og de kommende beboere forventes at tage del i driften af Tunet. Bebyggelsens navn er desuden valgt ud fra et ‘tuns’ sproglige betydning som mødested.

Boligerne forventes at stå færdige i begyndelsen af efteråret næste år.

 

FAKTA OM TUNET:

TOTALENTREPRENØR
Adserballe & Knudsen A/S

BYGHERRE
Roskilde Nord Boligselskab v/ KAB

ARKITEKT
Vandkunsten

INGENIØR
INGENIØR´NE

ENTREPRISESUM
30 mio. kr.

Adserballe & Knudsen vinder stor rammeaftale

Konkurrencen om Boligselskabet Sjællands fireårige rammeudbud af totalentrepriser er afgjort, og Adserballe & Knudsens team er udpeget som vindere. Bygherre hylder teamets projekt, som vinder på store arkitektoniske kvaliteter, fleksibilitet og innovation.

Da partner i arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Michael Schytt Poulsen, sidste vinter satte sig til mødebordet med Henrik Holmsgaard, indehaver af ingeniørvirksomheden Holmsgaard, og Adserballe & Knudsens projektfolk, havde han ikke ventet, at snakken skulle falde på træhuse i CLT. Begejstringen over at være prækvalificeret til Boligselskabet Sjællands rammeudbud af totalentrepriser var stadig ny, og konkurrencen kunne potentielt blive hård mod blandt andre Scandibyg og B. Nygaard Sørensen. Det blev den også: i sidste ende modtog Boligselskabet Sjælland tre konditionsmæssige bud på byggesystemer, som alle indeholdt solide løsninger på både arkitektoniske kvaliteter og tekniske funktioner. En enig dommerkomité udvalgte projektforslaget fra Adserballe & Knudsen, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Holmsgaard og ThingBrandt Landskab på baggrund af byggesystemets store fleksibilitet og arkitektoniske kvaliteter.

Endvidere har materialevalget kaldt på komitéens begejstring for innovativ tænkning. Adserballe & Knudsens team har vundet med byggesystemet CLT-FLEX, der – som navnet indikerer – tager udgangspunkt i en bærende konstruktion i CLT-elementer. CLT er relativt nyt på det danske marked, og da forslaget kom på bordet i teamets arbejdsgruppe i vinter, vakte det straks nysgerrighed hos rådgiverne.

Store forventninger

Siden har teamet arbejdet tæt og målrettet for at tilpasse systemet til den udbudte kvadratmeterpris. Tilbudsprocessen mundede ud i et forhandlingsforløb, der strakte sig over godt to måneder, før Adserballe & Knudsen med rådgivere endelig kunne kalde sig vindere af rammeaftalen på de minimum 200 boliger over fire år. Administrerende direktør i Adserballe & Knudsen, Karsten Hjarsø, kalder aftalen en sejr og fremhæver værdien af det fremtidige samarbejde.

– Vi kommer nu ud på det danske marked med et produkt, som ikke er set mage herhjemme og kan tilbyde et system, som er fuldstændig overlegent på æstetik, fleksibilitet og bæredygtighed. Så ingen tvivl om, at vi er ekstremt stolte af vores virksomhed og vores rådgivere at kunne tage denne aftale hjem, siger han og løfter dermed også sløret for, at CLT-FLEX med tiden kan udbredes til andre kunder.

I øjeblikket er der dog rigeligt at se til for teamet, som tager fat på det første projekt for Boligselskabet Sjælland allerede i starten af efteråret.

– Vi får travlt, men organisationen er gearet og projekterne godt forberedt. Så vi glæder os enormt til dette fantastisk spændende arbejde, hvor vi får mulighed for at fintune den partneringlignende samarbejdsform og vinde fordelene af gentagelseseffekter i udførelsen, siger Karsten Hjarsø.

Boligselskabet Sjælland appellerede stærkt til teamets interesser med udbudstekstens formuleringer om innovative metoder samt arkitektoniske, funktionelle og byggetekniske kvaliteter til opnåelse af et godt bo-miljø og god bygningsdrift. I sin afgørelse har dommerkomitéen lagt vægt på netop disse egenskaber, som er påvist i vinderprojektet.

 

 

FAKTA OM BOLIGSELSKABET SJÆLLANDS RAMMEAFTALE

Varighed: 4 år

Kontraktværdi: estimeret 500 mio. DKK (minimum 200 boliger)

Entrepriseform: Totalentreprise nybyggeri

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Bygherrerådgiver: DOMINIA A/S

Vinderteam: Totalentreprenør Adserballe & Knudsen A/S, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Holmsgaard A/S – Rådgivende Ingeniører og ThingBrandt Landskab ApS

Byggesystem: CLT-FLEX

Amerikanere forsinker dansk entreprenør

En større ombygning af en boligblok på Thule-basen i Grønland bliver forsinket i et år.

Entreprenørfirmaet Adserballe & Knudsen Greenland havde glædet sig til at komme i gang med en ombygning af en tre-etagers boligblok på den amerikanske Thule Air Base i det nordlige Vestgrønland. Opgaven havde entreprenørfirmaet vundet i et udbud fra det amerikanske Forsvarsministerium. Alt var derfor forberedt til mindste detalje, fordi der ikke må mangle så meget som en skrue, når først skibet ladet med materialer fra Danmark er sejlet afsted. Men nu har de amerikanske myndigheder krævet, at et nyt rederi står for transporten.

– Det viste sig at blive væsentligt dyrere med den nye transportør, og ekstrabevillingen kunne ikke nå igennem i indeværende år, fortæller direktør Niels Laursen fra Adserballe & Knudsen Greenland.

Alt var bestilt
Der var allerede bestilt lastbiler og materialer, der skulle fragtes til Aalborg, for at blive sejlet med rederiet Royal Arctic Line – kendt som de røde skibe. Der var også hyret folk ind til at udføre projektet i Grønland. I sidste øjeblik blev det hele afblæst, fordi det amerikanske forsvarsministerium meddelte, at det ikke længere skulle være Royal Arctic Line, men i stedet det amerikanske rederi Schuyler Line Navigation Company, der skal stå for befragtningen. Bevillingen hertil kunne ikke nå at gå igennem, så der kom ingen materialer af sted inden for det vindue, hvor det er muligt at besejle Thule-basen.

Det blev i stedet dyrere
Der er ifølge Licitationen – Byggeriets Dagblads oplysninger tale om en ombygning for omkring 150 mio. kroner, der skulle forandre “Bygning 97” på Thule basen fra små værelser til lidt større lejlighedsenheder. Licitationen – Byggeriets Dagblad fangede Niels Laursen på telefonen på Thule-basen, hvor han nu sammen med en lille flok håndværkere, i stedet for at ombygge, nu er i færd med at sikre boligblokken, så den kan overvintre uden ombygning, til næste år.

– Vi er skam fortsat på kontrakt med Thule Basen og det amerikanske Forsvarsministerium. Det betyder for os, at projektet er udsat, fordi vi ikke kan nå at få materialer herop i år. Det vindue, der er vejrmæssigt muligt at sejle herop i, kunne man ikke nå, fordi ekstrabevillingen ikke kunne nå igennem i tide, siger Niels Laursen.

Dermed er projektet ifølge Niels Laursen udskudt til næste år, og han har ikke noget bud på, hvad forsinkelsen kommer til at koste.

– Vi arbejder nu med sikring af boligblokken, så den kan overvintre uden problemer. Vi har som nævnt kontrakt på “Bygning 97”, som er en tre etagers beboelsesejendom, hvor enkeltværelser til personalet skal ændres til lejligheder, fortæller han og tilføjer, at firmaet også har fået en forespørgsel om at afgive tilbud på “Bygning 98”, som ligger i forlængelse af den bygning, man i forvejen skal arbejde på.

Helt efter bogen
På USA’s ambassade i København henviser chefen for Public Affairs, Daniel J. Ernst til amerikansk lovgivning.

– Det er korrekt, at kontrakten for leverancer af materialer ad søvejen til Thule Air Base er blevet givet til en amerikansk operatør, Schuyler Line Navigation Company. Det er således, at “The U.S. Cargo Preference Act of 1904” (amerikansk lov, red.) henviser til, at alt der er givet i opgave for, eller ejet af det amerikanske forsvar, skal fragtes på skibe med amerikansk flag til priser, der er rimelige, siger Daniel J. Ernst til Licitationen – Byggeriets Dagblad.

– Historisk set er det dog kun danske firmaer, der har budt ind på skibstransporten til Thule Air Base – på grund af den fjerntliggende destination. Men nu har et amerikansk firma altså udtrykt interesse for at byde ind på skibstransporterne, og har fået opgaven baseret på de udbudsbetingelser, der har været sat for at løse opgaven, tilføjer han.

Adspurgt direkte, om dette er en konsekvens af præsidentskiftet i USA, og Donald Trumps nye udenrigspolitik, svarer Daniel J. Ernst:

– Nej, det har ikke noget at gøre med at der er kommet en ny administration i Washington. Det skyldes ganske enkelt, at der nu er et amerikansk alternativ på skibstransport.

 

Baggrund og konsekvens

Den afdeling, der i USA bestemmer, hvem der skal fragte forsvarets ting rundt i verden til de amerikanske luftbaser, hedder ”The 21st Space Wing” og har base i Colorado. Det er således her, at man har givet transportordren til det amerikanske Schuyler Line Navigation Company. Her har underafdelingen ”21 SW Contracting Squadron” gennemført transportudbuddet – ifølge Den Amerikanske Ambassade i København i henhold til de handelsaftaler, der ligger med Danmark.

Udsættelsen har konsekvenser for Adserballe & Knudsen Greenland, der nu skal lagre de mange materialer i et år, indtil de kan komme afsted med amerikansk skib. Nogle af materialerne kommer dog afsted, hvilket blandt andet gælder elektriske komponenter.

De amerikanske standarder er så forskellige fra danske, at man her har købt materialer i USA til formålet.

Ud over oplagring kommer udgifter til transport, indhyring af folk med videre. Direktør Niels Laursen har ikke noget bud på, hvad ekstraudgiften bliver, men at man er ved at gøre det op.

 

Historien er bragt af Licitationen – Byggeriets Dagblad d. 5/7-17. Artiklen er skrevet af journalist Torben Sigh

Adserballe & Knudsen satser på CLT-byggeri

Som led i en større satsning på byggeri i de massive limtræselementer CLT, har Adserballe & Knudsen igangsat opførelsen af 44 familieboliger i CLT for Boligselskabet Domea.

Gennem det seneste år har Adserballe & Knudsen puslet i krogene med et nyt forretningsområde, som skal cementere entreprenøren som en moderne byggevirksomhed med fokus på bæredygtighed og solidt tømrerhåndværk. Nu er kontrakten med Domea på opførelse af familieboliger i Havdrup på plads, og Adserballe & Knudsen står dermed med virksomhedens første udviklingsprojekt baseret på lette konstruktioner i CLT.

Wael Adlouni, projektchef i Adserballe & Knudsen og ansvarlig for opførelsen af den nye afdeling Timianhaven i Havdrup, arbejder i disse uger med at få de sidste ting til at falde i hak, før CLT-elementerne leveres på byggepladsen primo september.

– Vi afsætter en del ressourcer her i projekteringsfasen, for det er det, der er behov for nu. Projektet køres grundigt igennem, og mens vi udvikler tegningsmaterialet, forsøger vi at sætte så mange ting i gang som muligt. Når det egentlige projekt foreligger, kan vi gå i gang med 120 i timen. Og fordi alt er ordentlig planlagt, vil det give et rigtigt godt resultat i sidste ende, siger Wael Adlouni.

Væsentlige fordele i arbejdet med CLT er dels, at der ikke findes flaskehalse hos leverandørerne af CLT som hos leverandørerne af betonelementer og dels elementernes lave vægt. Derudover er CLT yderst robust over for vejrlig, så husene kan lukkes på kort tid uden brug af overdækning. Wael Adlouni forventer derfor, at både produktions- og montagetiden vil mere end opveje for det grundige projekteringsforløb.

– Det er væsentligt, vi kommer i dybden, når nu vi har satset så målrettet på at indhente denne specialistviden. Og når det færdige projekt foreligger, står vi fremadrettet med en nem sag, når vi bygger på bar mark, både i forhold til de kontraktmæssige forhold med leverandøren, de danske myndigheder og tegningsmaterialet, siger Wael Adlouni.

Erfaren samarbejdspartner

Efterspørgslen på bæredygtigt byggeri er i disse år stærkt stigende, hvorfor træhusbyggeri vinder kraftigt frem. Udbredelsen af CLT på det danske marked er stadig begrænset, ikke mindst på grund af de danske myndighedskrav til brand og lyd. I lande som Sverige, Norge, Tyskland, England og Østrig, hvor kravene er skruet anderledes sammen, opføres træhuse i større stil og CLT-elementerne anvendes ofte. I London opføres i disse måneder verdens største CLT-byggeri i 10 etager, mens Bergen har rekorden i højden med 14 etager.

I Danmark er et af de mest kendte, igangværende byggerier med CLT Lisbjerg Bakke nord for Aarhus. Her opføres 40 boliger fordelt på seks blokke i tre og fire etager. Det er tegnestuen Vandkunsten, der står bag projektet, og det er ligeledes Vandkunsten, der er både arkitekt og bygherrerådgiver på Timianhaven. Partner i tegnestuen, Søren Nielsen, ser det som overraskende og positivt, at Adserballe & Knudsen har introduceret CLT i projektet for Domea.

– Vi er også meget interesseret i CLT. Det er bæredygtigt, smukt og giver et godt indeklima – derfor var vi glade for, at der var nogle, der ville tilbyde den byggeteknik. Vi havde ikke valgt den løsning på projektet, fordi vi regnede med, at det ville blive for dyrt. Men Adserballe & Knudsen kunne tilbyde CLT til samme pris, så det var vi rigtigt glade for, siger Søren Nielsen.

Vandkunsten tegnede oprindeligt projektet med lette bokselementer, men udbuddet var bevidst stykket sammen med metodefrihed for entreprenøren. Selvom CLT er nyt for mange, valgte Domea og Vandkunsten at tage skridtet ud i det relativt nye elementmarked sammen med Adserballe & Knudsen.

– Det havde været lettest at projektere med en kendt teknik, og vi kan godt mærke i projekteringen, at det er nyt for nogle. Men egentlig håndterer vi projektet på samme måde, som hvis vi byggede med betonelementer i forhold til kommunikationen og granskning af elementtegninger fra leverandøren. Koordination i forbindelse med granskning er ultravigtig – et kritisk element i projektering, som vi også kender fra beton, siger Søren Nielsen, som havde frygtet, at tilbudsgiverne ville foreslå løsninger i beton.

– Vi er bæredygtighedsfanatikere, tilføjer han.

Nyt forretningsfremstød på vej

I de kommende år er det Adserballe & Knudsens administrerende direktør, Karsten Hjarsøs håb, at Timianhaven vil vinde genklang, når boligselskaberne overvejer nye, innovative metoder til nybyggeri. Til den tid satser entreprenøren på at kunne tilbyde et fuldt byggesystem i CLT.

– Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores tømrerhjerter banker for det her materiale. Der er store byggetekniske og CSR-mæssige fordele, som vi finder helt naturligt at inkorporere i vores forretning, så vi håber selvfølgelig, at myndighederne vil se med nysgerrige øjne på mulighederne med CLT i den kommende tid, siger Karsten Hjarsø.

Han er bevidst om, at træhusbyggeri generelt er forbundet med øget risiko på grund af myndighedernes krav. Derfor ærgrer det også, at de større entreprenører forholder sig afventende.

– Markedet skriger på nye, bæredygtige materialer med høj genanvendelighed, og der skal ikke være tvivl om, at det ville være lettere at presse CLT igennem hos myndighederne, hvis der var større pionerånd blandt de store spillere i byggebranchen, siger Karsten Hjarsø.

 

FAKTA: Timianhaven

Bygherre: Boligselskabet Domea Solrød

Totalentreprenør: Adserballe & Knudsen

Arkitekt: Vandkunsten

Ingeniør: Dominia

Konsulent: CUBUS.nu

Omfang: 44 almene boliger samt fælleshus, i alt 3.700 m2

Entreprisesum: 45 mio. kr.

 

Visualisering: Vandkunsten

Frederiksbergs borgmester indvier byggepladsen på Mariendalsvej

Første spadestik til byggeriet på Mariendalsvej blev taget af Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj fredag d. 3. marts. For første gang i borgmesterens karriere, blev spadestikket taget med gravko.

Det var en munter borgmester, der fredag eftermiddag satte sig til rette i en gravko på Adserballe & Knudsens byggeplads på Mariendalsvej. Selvom han i sin tid som borgmester har lagt krop til en del første spadestik arrangementer, var dette hans første som fører af en gravko. I regnvejr og velforvaret i korrekt sikkerhedsudstyr tog borgmesteren plads i den tonstunge maskine og fik – med hjælp fra en autoriseret fører – læsset og flyttet en grab fuld af jord.

I sin tale luftede Jørgen Glenthøj sine forventninger til byggeriet på Mariendalsvej, som skal rumme 40 studieboliger og 51 senior flexboliger.

– Vi ser frem til at modtage et byggeri, som kombinerer forskellige funktioner med både ungdomsboliger, café og fitnesscenter, og som er udført i god håndværksmæssig kvalitet, sagde han blandt andet.

Det nye byggeri består af to karreer, en vinkelformet og en T-formet adskilt af en passage, som bygges sammen med de omkringliggende karreer. Udover boliger, fitness og café, vil byggeriet rumme nyt supermarked, p-pladser og grønne områder.

IMG_0955

A&K vinder stor rammeaftale for Aarhus Kommune

Adserballe & Knudsen har vundet syv delaftaler i Aarhus Kommunes udbud af rammeaftale om håndværkerydelser. Dermed starter A&K forretning op i Jylland i foråret 2017.

Adserballe & Knudsen har efter ti års virksomhed under samme direktør fået solidt fodfæste på Sjælland og Fyn, og med tolv igangværende rammeaftaler samt længerevarende samarbejder, udgør afdelingen Service og Vedligehold en vigtig del af den årlige omsætning. Adserballe & Knudsen vil derfor tage skridtet videre og udvide sin forretning til Syd- og Midtjylland, og den vundne opgave for Aarhus Kommune bliver første spadestik.

Administrerende direktør for Adserballe & Knudsen, Karsten Hjarsø, ser udvidelsen mod vest som et centralt led i virksomhedens ekspansionsstrategi.

– Vi er vokset hurtigt, og det samme er størrelsen på de opgaver, vi tager hjem. Men vi ønsker også fortsat at fokusere ressourcer på vores tømrerkompetence, som er og bliver en væsentlig del af Adserballe & Knudsens DNA, siger Karsten Hjarsø.

Adserballe & Knudsens jyllandsafdeling har adresse i TDC-huset på Fiskergade i Aarhus midtby, og vil i første omgang primært beskæftige sig med tømrerarbejder for Aarhus Kommune. Rammeaftalen forventes at træde i kraft d. 1. april 2017.

Udover i Aarhus Kommune beskæftiger Service og Vedligehold cirka 80 faguddannede tømrere fordelt på kommuner og private virksomheder i Storkøbenhavn og øvrige dele af Sjælland og Fyn. Foruden service- og vedligeholdelsesaftaler udfører Adserballe & Knudsen større stor-, hoved- og totalentrepriser inden for både nybyg og renovering, herunder også på Grønland. Virksomheden omsætter for cirka 600 mio. kr.