Gravemaskine i jorden på banebrydende boligprojekt

Adserballe & Knudsen er gået i jorden på Tunet ved Trekroner, som opføres i nyt byggesystem fra Rockwool. Mandag d. 21. august markerede Roskildes borgmester første spadestik i selskab med en 20-tons gravemaskine.

Totalentreprenør Adserballe & Knudsen opfører 58 almene ungdoms- og flygtningeboliger samt fire mindre familieboliger, en samlet bebyggelse kaldet Tunet placeret i Trekroner, som udføres for Roskilde Nord Boligselskab under KAB. I realiseringen af boligblokkene skal entreprenøren prøve kræfter med Rockwool nye byggesystem, RockZero, som skal give både de udførende, bygherren og driftspersonalet en række fordele.

Systemet er så enkelt bygget op, at systemet skulle blive nemt at arbejde med for håndværkerne på pladsen, lyder det fra Klavs Jakobsen, senior projektleder ved Rockwool, som tidligere har opført 14 rækkehuse i Holland samt 12 enfamilieshuse i Danmark i byggesystemet RockZero. Klavs Jakobsen kalder systemet teknologisk banebrydende.

– Det skyldes primært, at vægkonstruktionen er kuldebrosfri og holder den samme U-værdi hele vejen igennem. Derudover er konstruktionen slankere end konventionelle konstruktioner, hvilket giver de relativt små boliger i Tunet to-tre kvadratmeter mere per lejlighed, siger han.

RockZero er et samlet system med komprimeret stenuldsisolering, stabiliserende og kuldebrosbrydende stenuld samt brandsikkert og lyddæmpende materiale. Takket være konstruktionens høje isoleringsevne, lever systemet op til 2020-kravene, mens driftsomkostningerne kan holdes i bund. Designmæssigt giver systemet frihed til at vælge mange forskellige typer facadeløsninger – på Tunet vil boligerne fremstå med en kombination af træ- og stålpladebeklædning.

Hos Adserballe & Knudsen ser projektchef Niels Jul Jakobsen frem til en god proces med det innovative materiale.

– Systemet er baseret på kendte principper og så enkelt, at vi forventer at komme i mål med projektet både hurtigt og efter kvalitetsmæssig høj standard. Eftersom væggen har indbygget lufttæthed, er alt det arbejde, du normalt skal foretage med blandt andet dampspærre sparret, siger han.

En stor spade

Roskildes borgmester, Joy Mogensen (S) deltog i mandags, da Adserballe & Knudsen holdt første spadestik for projektets deltagere. Bag joysticksene på en 20-tons gravemaskine tog borgmesteren et meget stort spadestik for at markere byggeriets officielle opstart. I sin efterfølgende tale fremhævede hun muligheden for at kunne lære af erfaringer fra andre boligområder for at skabe tryghed for beboerne på Tunet. Boligernes kvalitet har betydning for at dette kan lade sig gøre, sagde Joy Mogensen.

– I forhold til disse målgrupper [unge studerende samt flygtninge, red.] er det særligt vigtigt, at vi får givet værdierne fra det danske samfund videre og undgår de konfrontationer, som kan opstå i et boligområde. I dette område kan vi bygge boliger af høj kvalitet til en lav husleje – det har Rockwool skabt. Vi sætter nye standarder og skaber nye fællesskaber, sluttede borgmesteren.

Netop fællesskabet er et centralt aspekt i dette projekt, der har integration og social bæredygtighed som bærende elementer. Fælles haver og fælles drivhus skal bidrage til at skabe rammerne for fællesskabet, og de kommende beboere forventes at tage del i driften af Tunet. Bebyggelsens navn er desuden valgt ud fra et ‘tuns’ sproglige betydning som mødested.

Boligerne forventes at stå færdige i begyndelsen af efteråret næste år.

 

FAKTA OM TUNET:

TOTALENTREPRENØR
Adserballe & Knudsen A/S

BYGHERRE
Roskilde Nord Boligselskab v/ KAB

ARKITEKT
Vandkunsten

INGENIØR
INGENIØR´NE

ENTREPRISESUM
30 mio. kr.

Adserballe & Knudsen vinder stor rammeaftale

Konkurrencen om Boligselskabet Sjællands fireårige rammeudbud af totalentrepriser er afgjort, og Adserballe & Knudsens team er udpeget som vindere. Bygherre hylder teamets projekt, som vinder på store arkitektoniske kvaliteter, fleksibilitet og innovation.

Da partner i arkitektfirmaet Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Michael Schytt Poulsen, sidste vinter satte sig til mødebordet med Henrik Holmsgaard, indehaver af ingeniørvirksomheden Holmsgaard, og Adserballe & Knudsens projektfolk, havde han ikke ventet, at snakken skulle falde på træhuse i CLT. Begejstringen over at være prækvalificeret til Boligselskabet Sjællands rammeudbud af totalentrepriser var stadig ny, og konkurrencen kunne potentielt blive hård mod blandt andre Scandibyg og B. Nygaard Sørensen. Det blev den også: i sidste ende modtog Boligselskabet Sjælland tre konditionsmæssige bud på byggesystemer, som alle indeholdt solide løsninger på både arkitektoniske kvaliteter og tekniske funktioner. En enig dommerkomité udvalgte projektforslaget fra Adserballe & Knudsen, Vilhelm Lauritzen Arkitekter, Holmsgaard og ThingBrandt Landskab på baggrund af byggesystemets store fleksibilitet og arkitektoniske kvaliteter.

Endvidere har materialevalget kaldt på komitéens begejstring for innovativ tænkning. Adserballe & Knudsens team har vundet med byggesystemet CLT-FLEX, der – som navnet indikerer – tager udgangspunkt i en bærende konstruktion i CLT-elementer. CLT er relativt nyt på det danske marked, og da forslaget kom på bordet i teamets arbejdsgruppe i vinter, vakte det straks nysgerrighed hos rådgiverne.

Store forventninger

Siden har teamet arbejdet tæt og målrettet for at tilpasse systemet til den udbudte kvadratmeterpris. Tilbudsprocessen mundede ud i et forhandlingsforløb, der strakte sig over godt to måneder, før Adserballe & Knudsen med rådgivere endelig kunne kalde sig vindere af rammeaftalen på de minimum 200 boliger over fire år. Administrerende direktør i Adserballe & Knudsen, Karsten Hjarsø, kalder aftalen en sejr og fremhæver værdien af det fremtidige samarbejde.

– Vi kommer nu ud på det danske marked med et produkt, som ikke er set mage herhjemme og kan tilbyde et system, som er fuldstændig overlegent på æstetik, fleksibilitet og bæredygtighed. Så ingen tvivl om, at vi er ekstremt stolte af vores virksomhed og vores rådgivere at kunne tage denne aftale hjem, siger han og løfter dermed også sløret for, at CLT-FLEX med tiden kan udbredes til andre kunder.

I øjeblikket er der dog rigeligt at se til for teamet, som tager fat på det første projekt for Boligselskabet Sjælland allerede i starten af efteråret.

– Vi får travlt, men organisationen er gearet og projekterne godt forberedt. Så vi glæder os enormt til dette fantastisk spændende arbejde, hvor vi får mulighed for at fintune den partneringlignende samarbejdsform og vinde fordelene af gentagelseseffekter i udførelsen, siger Karsten Hjarsø.

Boligselskabet Sjælland appellerede stærkt til teamets interesser med udbudstekstens formuleringer om innovative metoder samt arkitektoniske, funktionelle og byggetekniske kvaliteter til opnåelse af et godt bo-miljø og god bygningsdrift. I sin afgørelse har dommerkomitéen lagt vægt på netop disse egenskaber, som er påvist i vinderprojektet.

 

 

FAKTA OM BOLIGSELSKABET SJÆLLANDS RAMMEAFTALE

Varighed: 4 år

Kontraktværdi: estimeret 500 mio. DKK (minimum 200 boliger)

Entrepriseform: Totalentreprise nybyggeri

Bygherre: Boligselskabet Sjælland

Bygherrerådgiver: DOMINIA A/S

Vinderteam: Totalentreprenør Adserballe & Knudsen A/S, Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Holmsgaard A/S – Rådgivende Ingeniører og ThingBrandt Landskab ApS

Byggesystem: CLT-FLEX

Amerikanere forsinker dansk entreprenør

En større ombygning af en boligblok på Thule-basen i Grønland bliver forsinket i et år.

Entreprenørfirmaet Adserballe & Knudsen Greenland havde glædet sig til at komme i gang med en ombygning af en tre-etagers boligblok på den amerikanske Thule Air Base i det nordlige Vestgrønland. Opgaven havde entreprenørfirmaet vundet i et udbud fra det amerikanske Forsvarsministerium. Alt var derfor forberedt til mindste detalje, fordi der ikke må mangle så meget som en skrue, når først skibet ladet med materialer fra Danmark er sejlet afsted. Men nu har de amerikanske myndigheder krævet, at et nyt rederi står for transporten.

– Det viste sig at blive væsentligt dyrere med den nye transportør, og ekstrabevillingen kunne ikke nå igennem i indeværende år, fortæller direktør Niels Laursen fra Adserballe & Knudsen Greenland.

Alt var bestilt
Der var allerede bestilt lastbiler og materialer, der skulle fragtes til Aalborg, for at blive sejlet med rederiet Royal Arctic Line – kendt som de røde skibe. Der var også hyret folk ind til at udføre projektet i Grønland. I sidste øjeblik blev det hele afblæst, fordi det amerikanske forsvarsministerium meddelte, at det ikke længere skulle være Royal Arctic Line, men i stedet det amerikanske rederi Schuyler Line Navigation Company, der skal stå for befragtningen. Bevillingen hertil kunne ikke nå at gå igennem, så der kom ingen materialer af sted inden for det vindue, hvor det er muligt at besejle Thule-basen.

Det blev i stedet dyrere
Der er ifølge Licitationen – Byggeriets Dagblads oplysninger tale om en ombygning for omkring 150 mio. kroner, der skulle forandre “Bygning 97” på Thule basen fra små værelser til lidt større lejlighedsenheder. Licitationen – Byggeriets Dagblad fangede Niels Laursen på telefonen på Thule-basen, hvor han nu sammen med en lille flok håndværkere, i stedet for at ombygge, nu er i færd med at sikre boligblokken, så den kan overvintre uden ombygning, til næste år.

– Vi er skam fortsat på kontrakt med Thule Basen og det amerikanske Forsvarsministerium. Det betyder for os, at projektet er udsat, fordi vi ikke kan nå at få materialer herop i år. Det vindue, der er vejrmæssigt muligt at sejle herop i, kunne man ikke nå, fordi ekstrabevillingen ikke kunne nå igennem i tide, siger Niels Laursen.

Dermed er projektet ifølge Niels Laursen udskudt til næste år, og han har ikke noget bud på, hvad forsinkelsen kommer til at koste.

– Vi arbejder nu med sikring af boligblokken, så den kan overvintre uden problemer. Vi har som nævnt kontrakt på “Bygning 97”, som er en tre etagers beboelsesejendom, hvor enkeltværelser til personalet skal ændres til lejligheder, fortæller han og tilføjer, at firmaet også har fået en forespørgsel om at afgive tilbud på “Bygning 98”, som ligger i forlængelse af den bygning, man i forvejen skal arbejde på.

Helt efter bogen
På USA’s ambassade i København henviser chefen for Public Affairs, Daniel J. Ernst til amerikansk lovgivning.

– Det er korrekt, at kontrakten for leverancer af materialer ad søvejen til Thule Air Base er blevet givet til en amerikansk operatør, Schuyler Line Navigation Company. Det er således, at “The U.S. Cargo Preference Act of 1904” (amerikansk lov, red.) henviser til, at alt der er givet i opgave for, eller ejet af det amerikanske forsvar, skal fragtes på skibe med amerikansk flag til priser, der er rimelige, siger Daniel J. Ernst til Licitationen – Byggeriets Dagblad.

– Historisk set er det dog kun danske firmaer, der har budt ind på skibstransporten til Thule Air Base – på grund af den fjerntliggende destination. Men nu har et amerikansk firma altså udtrykt interesse for at byde ind på skibstransporterne, og har fået opgaven baseret på de udbudsbetingelser, der har været sat for at løse opgaven, tilføjer han.

Adspurgt direkte, om dette er en konsekvens af præsidentskiftet i USA, og Donald Trumps nye udenrigspolitik, svarer Daniel J. Ernst:

– Nej, det har ikke noget at gøre med at der er kommet en ny administration i Washington. Det skyldes ganske enkelt, at der nu er et amerikansk alternativ på skibstransport.

 

Baggrund og konsekvens

Den afdeling, der i USA bestemmer, hvem der skal fragte forsvarets ting rundt i verden til de amerikanske luftbaser, hedder ”The 21st Space Wing” og har base i Colorado. Det er således her, at man har givet transportordren til det amerikanske Schuyler Line Navigation Company. Her har underafdelingen ”21 SW Contracting Squadron” gennemført transportudbuddet – ifølge Den Amerikanske Ambassade i København i henhold til de handelsaftaler, der ligger med Danmark.

Udsættelsen har konsekvenser for Adserballe & Knudsen Greenland, der nu skal lagre de mange materialer i et år, indtil de kan komme afsted med amerikansk skib. Nogle af materialerne kommer dog afsted, hvilket blandt andet gælder elektriske komponenter.

De amerikanske standarder er så forskellige fra danske, at man her har købt materialer i USA til formålet.

Ud over oplagring kommer udgifter til transport, indhyring af folk med videre. Direktør Niels Laursen har ikke noget bud på, hvad ekstraudgiften bliver, men at man er ved at gøre det op.

 

Historien er bragt af Licitationen – Byggeriets Dagblad d. 5/7-17. Artiklen er skrevet af journalist Torben Sigh

Adserballe & Knudsen satser på CLT-byggeri

Som led i en større satsning på byggeri i de massive limtræselementer CLT, har Adserballe & Knudsen igangsat opførelsen af 44 familieboliger i CLT for Boligselskabet Domea.

Gennem det seneste år har Adserballe & Knudsen puslet i krogene med et nyt forretningsområde, som skal cementere entreprenøren som en moderne byggevirksomhed med fokus på bæredygtighed og solidt tømrerhåndværk. Nu er kontrakten med Domea på opførelse af familieboliger i Havdrup på plads, og Adserballe & Knudsen står dermed med virksomhedens første udviklingsprojekt baseret på lette konstruktioner i CLT.

Wael Adlouni, projektchef i Adserballe & Knudsen og ansvarlig for opførelsen af den nye afdeling Timianhaven i Havdrup, arbejder i disse uger med at få de sidste ting til at falde i hak, før CLT-elementerne leveres på byggepladsen primo september.

– Vi afsætter en del ressourcer her i projekteringsfasen, for det er det, der er behov for nu. Projektet køres grundigt igennem, og mens vi udvikler tegningsmaterialet, forsøger vi at sætte så mange ting i gang som muligt. Når det egentlige projekt foreligger, kan vi gå i gang med 120 i timen. Og fordi alt er ordentlig planlagt, vil det give et rigtigt godt resultat i sidste ende, siger Wael Adlouni.

Væsentlige fordele i arbejdet med CLT er dels, at der ikke findes flaskehalse hos leverandørerne af CLT som hos leverandørerne af betonelementer og dels elementernes lave vægt. Derudover er CLT yderst robust over for vejrlig, så husene kan lukkes på kort tid uden brug af overdækning. Wael Adlouni forventer derfor, at både produktions- og montagetiden vil mere end opveje for det grundige projekteringsforløb.

– Det er væsentligt, vi kommer i dybden, når nu vi har satset så målrettet på at indhente denne specialistviden. Og når det færdige projekt foreligger, står vi fremadrettet med en nem sag, når vi bygger på bar mark, både i forhold til de kontraktmæssige forhold med leverandøren, de danske myndigheder og tegningsmaterialet, siger Wael Adlouni.

Erfaren samarbejdspartner

Efterspørgslen på bæredygtigt byggeri er i disse år stærkt stigende, hvorfor træhusbyggeri vinder kraftigt frem. Udbredelsen af CLT på det danske marked er stadig begrænset, ikke mindst på grund af de danske myndighedskrav til brand og lyd. I lande som Sverige, Norge, Tyskland, England og Østrig, hvor kravene er skruet anderledes sammen, opføres træhuse i større stil og CLT-elementerne anvendes ofte. I London opføres i disse måneder verdens største CLT-byggeri i 10 etager, mens Bergen har rekorden i højden med 14 etager.

I Danmark er et af de mest kendte, igangværende byggerier med CLT Lisbjerg Bakke nord for Aarhus. Her opføres 40 boliger fordelt på seks blokke i tre og fire etager. Det er tegnestuen Vandkunsten, der står bag projektet, og det er ligeledes Vandkunsten, der er både arkitekt og bygherrerådgiver på Timianhaven. Partner i tegnestuen, Søren Nielsen, ser det som overraskende og positivt, at Adserballe & Knudsen har introduceret CLT i projektet for Domea.

– Vi er også meget interesseret i CLT. Det er bæredygtigt, smukt og giver et godt indeklima – derfor var vi glade for, at der var nogle, der ville tilbyde den byggeteknik. Vi havde ikke valgt den løsning på projektet, fordi vi regnede med, at det ville blive for dyrt. Men Adserballe & Knudsen kunne tilbyde CLT til samme pris, så det var vi rigtigt glade for, siger Søren Nielsen.

Vandkunsten tegnede oprindeligt projektet med lette bokselementer, men udbuddet var bevidst stykket sammen med metodefrihed for entreprenøren. Selvom CLT er nyt for mange, valgte Domea og Vandkunsten at tage skridtet ud i det relativt nye elementmarked sammen med Adserballe & Knudsen.

– Det havde været lettest at projektere med en kendt teknik, og vi kan godt mærke i projekteringen, at det er nyt for nogle. Men egentlig håndterer vi projektet på samme måde, som hvis vi byggede med betonelementer i forhold til kommunikationen og granskning af elementtegninger fra leverandøren. Koordination i forbindelse med granskning er ultravigtig – et kritisk element i projektering, som vi også kender fra beton, siger Søren Nielsen, som havde frygtet, at tilbudsgiverne ville foreslå løsninger i beton.

– Vi er bæredygtighedsfanatikere, tilføjer han.

Nyt forretningsfremstød på vej

I de kommende år er det Adserballe & Knudsens administrerende direktør, Karsten Hjarsøs håb, at Timianhaven vil vinde genklang, når boligselskaberne overvejer nye, innovative metoder til nybyggeri. Til den tid satser entreprenøren på at kunne tilbyde et fuldt byggesystem i CLT.

– Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores tømrerhjerter banker for det her materiale. Der er store byggetekniske og CSR-mæssige fordele, som vi finder helt naturligt at inkorporere i vores forretning, så vi håber selvfølgelig, at myndighederne vil se med nysgerrige øjne på mulighederne med CLT i den kommende tid, siger Karsten Hjarsø.

Han er bevidst om, at træhusbyggeri generelt er forbundet med øget risiko på grund af myndighedernes krav. Derfor ærgrer det også, at de større entreprenører forholder sig afventende.

– Markedet skriger på nye, bæredygtige materialer med høj genanvendelighed, og der skal ikke være tvivl om, at det ville være lettere at presse CLT igennem hos myndighederne, hvis der var større pionerånd blandt de store spillere i byggebranchen, siger Karsten Hjarsø.

 

FAKTA: Timianhaven

Bygherre: Boligselskabet Domea Solrød

Totalentreprenør: Adserballe & Knudsen

Arkitekt: Vandkunsten

Ingeniør: Dominia

Konsulent: CUBUS.nu

Omfang: 44 almene boliger samt fælleshus, i alt 3.700 m2

Entreprisesum: 45 mio. kr.

 

Visualisering: Vandkunsten

Frederiksbergs borgmester indvier byggepladsen på Mariendalsvej

Første spadestik til byggeriet på Mariendalsvej blev taget af Frederiksbergs borgmester Jørgen Glenthøj fredag d. 3. marts. For første gang i borgmesterens karriere, blev spadestikket taget med gravko.

Det var en munter borgmester, der fredag eftermiddag satte sig til rette i en gravko på Adserballe & Knudsens byggeplads på Mariendalsvej. Selvom han i sin tid som borgmester har lagt krop til en del første spadestik arrangementer, var dette hans første som fører af en gravko. I regnvejr og velforvaret i korrekt sikkerhedsudstyr tog borgmesteren plads i den tonstunge maskine og fik – med hjælp fra en autoriseret fører – læsset og flyttet en grab fuld af jord.

I sin tale luftede Jørgen Glenthøj sine forventninger til byggeriet på Mariendalsvej, som skal rumme 40 studieboliger og 51 senior flexboliger.

– Vi ser frem til at modtage et byggeri, som kombinerer forskellige funktioner med både ungdomsboliger, café og fitnesscenter, og som er udført i god håndværksmæssig kvalitet, sagde han blandt andet.

Det nye byggeri består af to karreer, en vinkelformet og en T-formet adskilt af en passage, som bygges sammen med de omkringliggende karreer. Udover boliger, fitness og café, vil byggeriet rumme nyt supermarked, p-pladser og grønne områder.

IMG_0955

A&K vinder stor rammeaftale for Aarhus Kommune

Adserballe & Knudsen har vundet syv delaftaler i Aarhus Kommunes udbud af rammeaftale om håndværkerydelser. Dermed starter A&K forretning op i Jylland i foråret 2017.

Adserballe & Knudsen har efter ti års virksomhed under samme direktør fået solidt fodfæste på Sjælland og Fyn, og med tolv igangværende rammeaftaler samt længerevarende samarbejder, udgør afdelingen Service og Vedligehold en vigtig del af den årlige omsætning. Adserballe & Knudsen vil derfor tage skridtet videre og udvide sin forretning til Syd- og Midtjylland, og den vundne opgave for Aarhus Kommune bliver første spadestik.

Administrerende direktør for Adserballe & Knudsen, Karsten Hjarsø, ser udvidelsen mod vest som et centralt led i virksomhedens ekspansionsstrategi.

– Vi er vokset hurtigt, og det samme er størrelsen på de opgaver, vi tager hjem. Men vi ønsker også fortsat at fokusere ressourcer på vores tømrerkompetence, som er og bliver en væsentlig del af Adserballe & Knudsens DNA, siger Karsten Hjarsø.

Adserballe & Knudsens jyllandsafdeling har adresse i TDC-huset på Fiskergade i Aarhus midtby, og vil i første omgang primært beskæftige sig med tømrerarbejder for Aarhus Kommune. Rammeaftalen forventes at træde i kraft d. 1. april 2017.

Udover i Aarhus Kommune beskæftiger Service og Vedligehold cirka 80 faguddannede tømrere fordelt på kommuner og private virksomheder i Storkøbenhavn og øvrige dele af Sjælland og Fyn. Foruden service- og vedligeholdelsesaftaler udfører Adserballe & Knudsen større stor-, hoved- og totalentrepriser inden for både nybyg og renovering, herunder også på Grønland. Virksomheden omsætter for cirka 600 mio. kr.

A&K skriver historie med runde tal

Visualisering: C. F. Møller

Visualisering: C. F. Møller

Virksomhedens hidtil største nybygsag er landet med en totalentreprisekontrakt på 225 mio. kr. inkl. moms

En særlig sag markerer en lovende udvikling for Adserballe & Knudsen og Karsten Hjarsø, der netop i år runder et årti som administrerende direktør for entreprenørvirksomheden. Jubilæet kan nu krydres med en historisk stor sag inden for nybyggeri i totalentreprise, som omfatter cirka 14.000 m2 ungdomsboliger på Mariendalsvej på Frederiksberg for bygherre Triton Developement North ved Jesper Dam, og kontrakten er netop landet på direktørens bord.

– Med den størrelse, vi har opnået over de seneste ti år, er det fantastisk og helt på sin plads, at vi kan tage en kontrakt hjem på nybyggeri i den størrelsesorden. Det markerer en udvikling i virksomheden, som vi har set frem til at dele med vores omverden, siger Karsten Hjarsø.

Bygherrerådgiver er BYR GRUPPEN, mens Adserballe & Knudsens rådgivere består af arkitekterne C.F. Møller og ingeniørerne MOE.

Byggetiden på totalentreprisen er berammet til en varighed på 1,5 år. Mariendalsvej er Adserballe & Knudsens tredje totalentreprise i 2016. I Farum ombygger virksomheden Solvangskolen for 25 mio. kr., mens en sag til 128 mio. kr. for det amerikanske forsvar er startet op i juli på Thule Airbase i Grønland.

Droner effektiviserer A&K

Med en drone har Adserballe & Knudsen sparet flere dages arbejde ved en 1-års gennemgang. Inspektionen er blot første spadestik til en mere operationel strategi med anvendelse af droner i virksomheden.

Den lyder som en sværm af summende kæmpeinsekter og har med sine otte skarpt roterende vinger også en hvis fysisk lighed med netop sådan en sværm.

Beboere stikker hovederne frem og spørger nysgerrigt ind til dimsen, der svæver tæt forbi deres boliger. En enkelt indvender med hævet stemme at støjen er forstyrrende. Men det er i virkeligheden en fin statistik for byggeleder Jan Simonsen fra Adserballe & Knudsen, som har haft sin daglige gang blandt Farum Midtpunkts knap 4000 beboere under en stor renoveringssag, der blev afsluttet for et år siden. Nu er han i gang med 1-års gennemgang og dimsen, der hænger i luften over ham, er en drone, som transmitterer direkte fra Farum Midtpunkts mange tusinde kvadratmeter tage.

– Vi skulle have gået herude i to dage, op og ned af trapper og forstyrret en masse beboere for at komme ud på tagene og tjekke, om der er installeret bladfang. På denne her måde er vi færdige på tre timer, siger Jan Simonsen, som inspicerer i følgeskab med en repræsentant fra Rambøll, bygherrens rådgiver.

Også Rambøll kan se fordelene ved at anvende en drone, fremfor en manuel inspektion.

– Vi har rigtig gode erfaringer med droner. Vi opnår samme eller et bedre resultat på minimum tid. Og vi bliver fri for at genere en frygtelig masse beboere, som skal udlevere nøgler og have os ind i lejligheden. Så på den måde er det genialt, siger Dag Præstegaard, projektleder i Rambøll.

Dronen, der anvendes i Farum Midtpunkt og dennes certificerede pilot, Michael Houmann, er hentet hos landinspektørvirksomheden LE34. Her er droner siden 2013 blevet anvendt til for eksempel fotogrametri til udarbejdelse af 3D-modeller af terræn for landskabsarkitekter. Med tiden er inspektion kommet på forretningsplanen, men der er endnu ikke mange entreprenører, der har fået øjnene op for muligheden.

– Der er ikke mange, der er forstået at integrere anvendelse af droner i byggeriet og set mulighederne i det. Så jeg vil sige Adserballe & Knudsen er rigtigt godt med i en innovativ tankegang på dette område, siger Henrik Kjærsgaard, som er landskabsinspektør og ansvarlig for anvendelsen af droner i LE34.

– Det er også en øjenåbner for mig, præciserer han, efter en samtale med projektleder Alexander Davidsen fra Adserballe & Knudsen, som fik idéen til at kontakte LE34 før 1-års gennemgangen.

Næsten uendelige anvendelsesmuligheder

– Jeg forhørte mig hos Rambøll om de ikke kunne være interesseret i at effektivisere 1-års gennemgang ved at anvende en drone til taginspektionen, og det tog de godt imod, siger Alexander Davidsen.

Men anvendelsesmulighederne er på ingen måde begrænset til denne type inspektion, mener han.

– Vi kan effektivt tjekke for eksempel fuger omkring vinduer, lave forhånds- og slutregistrering, hvor vi normalt går rundt og tager billeder i hundredvis og som alligevel sjældent dækker godt nok for hele området. Vi kan lave 3D-modeller inden opstart, og endda bygherre kan anvende droner til egne gennemgange, siger projektlederen.

Han synspunkter støttes op af administrerende direktør for Adserballe & Knudsen, Karsten Hjarsø, som ser en række økonomiske, kvalitetsmæssige og tidsbesparende fordele ved dronerne.

– En lift til manuel inspektion koster op til 10.000 kroner per dag, og med den størrelse byggeri vi har med at gøre i Adserballe & Knudsen, er det en meget omfattende post, regnet i både mandetimer og cool cash. Desuden kan vi jo opnå en kvalitetssikring, som er helt uvurderlig for både bygherren, dennes rådgivere og for os som entreprenører, siger han og henviser til det omfattende dokumentationsmateriale, som i dette tilfælde administreres af LE34.

Innovation til alle byggeriets parter

Men er det så endegyldigt den succes, som i mange andre tilfælde også har været spået dronerne? Stort set ja, hvis man spørger Henrik Kjærsgaard fra LE34.

– Selvfølgelig er der en gadget-effekt med sådan noget udstyr, og folk synes det er spændende. Det handler om at finde balancen mellem effektivitet og de områder, hvor det giver mening at anvende dronerne. Men i princippet er der intet i vejen for at indføre disse muligheder, siger han.

Opererer man i beboede områder som Farum Midtpunkt, er man forpligtet til at orientere beboere og politi, men ellers er anvendelsen af droner nem at tilgå for professionelle og certificerede piloter og de virksomheder, de er ansat i. En ny dronelov trådte i kraft 1. september 2016, som giver erhvervsmæssig anvendelse mere frie rammer. Derfor er det også relevant at imødese en regulering af anvendelse af droner, samt hvordan materialet opbevares i løbet af de kommende år.

– Det følger vi selvfølgelig nøje med i, for det er alfa og omega for os, at beboerne føler sig trygge. Vi opfordrer også til, hvad der i øvrigt gælder vores egne medarbejdere, at man altid er ude iført refleksjakker og logo, så beboerne kan spotte de ansvarlige og føle sig trygge ved at komme og stille spørgsmål, siger Karsten Hjarsø.

Og hvad med bygherre, som i sidste ende har den daglige kontakt med beboerne? Nej, heller ikke hos KAB, som administrerer Farum Midtpunkt, møder dronen indvendinger.

– På driftens vegne kan jeg vist roligt sige, at det er formidabelt, siger Mogens Nesbitt, som er ejendomsfunktionær i KAB’s drift af Farum Midtpunkt og vant til at optimere processer. I Farum Midtpunkt er det nemlig en del af hverdagen at tænke effektivisering, at mindske belastninger på mandskabet og skabe variation og innovation i hverdagen. For eksempel blev meddelelsen om droneflyvningen meldt ud via Farum Midtpunkts interne app.

– Det passer godt ind i vores mindset, mens det sparer en masse administration for os og foregår med færrest mulige gener. Det giver helt klart en masse gode anvendelsesmuligheder, siger Mogens Nesbitt.

mogens-nesbitt_red

Børnefest under nye tage

Rejsegilde på Solvangskolen i Farum blev en fest for en stor flok skolebørn på en byggeplads badet i sol med pølser i svøb og skåltaler dyppet i røverhistorier.

– Så er der pølser! råber skoleleder for Solvangskolen Andreas Hundebøll ud over byggepladsen, hvor tre grønne kranse er hejst over det nye skolebyggeri.

Straks stormer skolebørnene frem gennem en sky af jubelråb mod pølsevognen, og kort tid efter er maverne fyldte med pølsebrød og Cocio. Der er rejsegilde på Solvangskolen, og på trods af at her man bringer tak til håndværkerne, er det i sandhed børnenes fest. To nybyggede undervisningsfløje og et stort fællesareal skal i fremtiden løfte undervisningsmiljøet på skolen, hvor en kedelig PCB-sag er lagt endegyldigt i graven efter tre års spøgeri. I dag er alt PCB renset ud, spærene rejst, taget lagt og råhuset færdigt.

Børnene bliver således de store vindere, når skolen kan tage de nye bygninger i drift i starten af det nye år. Men også kommunen har ved flere lejligheder udtrykt stor glæde ved projektet. En glæde, der også skinner igennem på byggeriets festdag.

– Det er denne type skolemiljø, vi ønsker os i hele kommunen, siger formand for Furesø Kommunes børne- og skoleudvalg, Henrik Poulsen (S), i sin tale til forsamlingen, som holdes under de nye tage.

Udvalgsformanden benytter lejligheden til at sige tak til Adserballe & Knudsen, som har totalentreprisen på projektet.

– Det er særligt dejligt, at det er Adserballe & Knudsen, der bygger skolen, da det er en lokal virksomhed. Det påskønner vi meget, siger Henrik Poulsen.

Skåltaler og røverhistorier

Rejsegilde er en tradition behæftet med en del overtro, og skolebørnene bliver ikke snydt for et par af de røverhistorier, der følger med festligheden.

– Rejsegilde er en mere end 500 år gammel tradition, siger Karsten Hjarsø, administrerende direktør for Adserballe & Knudsen i sin tale.

– I gamle dage hævnede håndværkerne sig på bygherren, hvis han ikke holdt rejsegilde. Så kunne de finde på at hejse en død murer op i stangen, fortæller Karsten Hjarsø, og der går et gys gennem børnene, indtil direktøren forsikrer om, at der blot var tale om en dukke.

– Og her har bygherren heldigvis orden i penalhuset, så det bliver en ordentlig fest, siger han.

Børnene kvitterer med skål i sodavand og klapsalver, og Karsten Hjarsø overlader mikrofonen til skoleleder, Andreas Hundebøll. For ham er tilbygningen til Solvangskolen som en drøm, der går i opfyldelse, siger han.

– Da jeg gik på lærerseminariet for 15 år siden, drømte jeg om at bygge min egen skole. Det kan man naturligvis ikke, men det her bliver så godt, så det føles som om drømmen bliver virkelig.

img_9877

 

A&K genopfører kulturhuset Kongsholmcenteret

Adserballe & Knudsen A/S og Albertslund Kommune har indgået kontrakt. Det betyder, at Kommunens værdsatte Kongsholmcenter bliver genopbygget for en værdi af knap 36 mio. kr.

Adserballe & Knudsen A/S vandt hovedentreprisen på genopførelsen af Albertslund Kommunes Kongsholmcenter. Centeret er samlingspunkt for mange af kommunens borgere med musikundervisning, jobcenter, en række foreninger og forskellige administrative funktioner. Men siden 2009 har Kongsholmcenteret ikke fungeret intakt, da en ildebrand dengang var årsag til, at den såkaldte bygning M brændte ned. Efter en lang proces med forsikringssag, udtørring og skimmelsanering er resterne af bygning M nu klar til genopførelsen – et projekt som indeholder blandt andet auditorium og kontorer til Albertlund Kommune.

– Vi er glade for at stå i spidsen for denne genopbygning af et vigtigt samlingspunkt for Albertlund Kommunes borgere og medarbejdere, siger Karsten Hjarsø, adm. direktør for Adserballe & Knudsen.

Bygning M forventes at stå færdig medio 2017.