A&K skriver historie med runde tal

Visualisering: C. F. Møller

Visualisering: C. F. Møller

Virksomhedens hidtil største nybygsag er landet med en totalentreprisekontrakt på 225 mio. kr. inkl. moms

En særlig sag markerer en lovende udvikling for Adserballe & Knudsen og Karsten Hjarsø, der netop i år runder et årti som administrerende direktør for entreprenørvirksomheden. Jubilæet kan nu krydres med en historisk stor sag inden for nybyggeri i totalentreprise, som omfatter cirka 14.000 m2 ungdomsboliger på Mariendalsvej på Frederiksberg for bygherre Triton Developement North ved Jesper Dam, og kontrakten er netop landet på direktørens bord.

– Med den størrelse, vi har opnået over de seneste ti år, er det fantastisk og helt på sin plads, at vi kan tage en kontrakt hjem på nybyggeri i den størrelsesorden. Det markerer en udvikling i virksomheden, som vi har set frem til at dele med vores omverden, siger Karsten Hjarsø.

Bygherrerådgiver er BYR GRUPPEN, mens Adserballe & Knudsens rådgivere består af arkitekterne C.F. Møller og ingeniørerne MOE.

Byggetiden på totalentreprisen er berammet til en varighed på 1,5 år. Mariendalsvej er Adserballe & Knudsens tredje totalentreprise i 2016. I Farum ombygger virksomheden Solvangskolen for 25 mio. kr., mens en sag til 128 mio. kr. for det amerikanske forsvar er startet op i juli på Thule Airbase i Grønland.

Droner effektiviserer A&K

Med en drone har Adserballe & Knudsen sparet flere dages arbejde ved en 1-års gennemgang. Inspektionen er blot første spadestik til en mere operationel strategi med anvendelse af droner i virksomheden.

Den lyder som en sværm af summende kæmpeinsekter og har med sine otte skarpt roterende vinger også en hvis fysisk lighed med netop sådan en sværm.

Beboere stikker hovederne frem og spørger nysgerrigt ind til dimsen, der svæver tæt forbi deres boliger. En enkelt indvender med hævet stemme at støjen er forstyrrende. Men det er i virkeligheden en fin statistik for byggeleder Jan Simonsen fra Adserballe & Knudsen, som har haft sin daglige gang blandt Farum Midtpunkts knap 4000 beboere under en stor renoveringssag, der blev afsluttet for et år siden. Nu er han i gang med 1-års gennemgang og dimsen, der hænger i luften over ham, er en drone, som transmitterer direkte fra Farum Midtpunkts mange tusinde kvadratmeter tage.

– Vi skulle have gået herude i to dage, op og ned af trapper og forstyrret en masse beboere for at komme ud på tagene og tjekke, om der er installeret bladfang. På denne her måde er vi færdige på tre timer, siger Jan Simonsen, som inspicerer i følgeskab med en repræsentant fra Rambøll, bygherrens rådgiver.

Også Rambøll kan se fordelene ved at anvende en drone, fremfor en manuel inspektion.

– Vi har rigtig gode erfaringer med droner. Vi opnår samme eller et bedre resultat på minimum tid. Og vi bliver fri for at genere en frygtelig masse beboere, som skal udlevere nøgler og have os ind i lejligheden. Så på den måde er det genialt, siger Dag Præstegaard, projektleder i Rambøll.

Dronen, der anvendes i Farum Midtpunkt og dennes certificerede pilot, Michael Houmann, er hentet hos landinspektørvirksomheden LE34. Her er droner siden 2013 blevet anvendt til for eksempel fotogrametri til udarbejdelse af 3D-modeller af terræn for landskabsarkitekter. Med tiden er inspektion kommet på forretningsplanen, men der er endnu ikke mange entreprenører, der har fået øjnene op for muligheden.

– Der er ikke mange, der er forstået at integrere anvendelse af droner i byggeriet og set mulighederne i det. Så jeg vil sige Adserballe & Knudsen er rigtigt godt med i en innovativ tankegang på dette område, siger Henrik Kjærsgaard, som er landskabsinspektør og ansvarlig for anvendelsen af droner i LE34.

– Det er også en øjenåbner for mig, præciserer han, efter en samtale med projektleder Alexander Davidsen fra Adserballe & Knudsen, som fik idéen til at kontakte LE34 før 1-års gennemgangen.

Næsten uendelige anvendelsesmuligheder

– Jeg forhørte mig hos Rambøll om de ikke kunne være interesseret i at effektivisere 1-års gennemgang ved at anvende en drone til taginspektionen, og det tog de godt imod, siger Alexander Davidsen.

Men anvendelsesmulighederne er på ingen måde begrænset til denne type inspektion, mener han.

– Vi kan effektivt tjekke for eksempel fuger omkring vinduer, lave forhånds- og slutregistrering, hvor vi normalt går rundt og tager billeder i hundredvis og som alligevel sjældent dækker godt nok for hele området. Vi kan lave 3D-modeller inden opstart, og endda bygherre kan anvende droner til egne gennemgange, siger projektlederen.

Han synspunkter støttes op af administrerende direktør for Adserballe & Knudsen, Karsten Hjarsø, som ser en række økonomiske, kvalitetsmæssige og tidsbesparende fordele ved dronerne.

– En lift til manuel inspektion koster op til 10.000 kroner per dag, og med den størrelse byggeri vi har med at gøre i Adserballe & Knudsen, er det en meget omfattende post, regnet i både mandetimer og cool cash. Desuden kan vi jo opnå en kvalitetssikring, som er helt uvurderlig for både bygherren, dennes rådgivere og for os som entreprenører, siger han og henviser til det omfattende dokumentationsmateriale, som i dette tilfælde administreres af LE34.

Innovation til alle byggeriets parter

Men er det så endegyldigt den succes, som i mange andre tilfælde også har været spået dronerne? Stort set ja, hvis man spørger Henrik Kjærsgaard fra LE34.

– Selvfølgelig er der en gadget-effekt med sådan noget udstyr, og folk synes det er spændende. Det handler om at finde balancen mellem effektivitet og de områder, hvor det giver mening at anvende dronerne. Men i princippet er der intet i vejen for at indføre disse muligheder, siger han.

Opererer man i beboede områder som Farum Midtpunkt, er man forpligtet til at orientere beboere og politi, men ellers er anvendelsen af droner nem at tilgå for professionelle og certificerede piloter og de virksomheder, de er ansat i. En ny dronelov trådte i kraft 1. september 2016, som giver erhvervsmæssig anvendelse mere frie rammer. Derfor er det også relevant at imødese en regulering af anvendelse af droner, samt hvordan materialet opbevares i løbet af de kommende år.

– Det følger vi selvfølgelig nøje med i, for det er alfa og omega for os, at beboerne føler sig trygge. Vi opfordrer også til, hvad der i øvrigt gælder vores egne medarbejdere, at man altid er ude iført refleksjakker og logo, så beboerne kan spotte de ansvarlige og føle sig trygge ved at komme og stille spørgsmål, siger Karsten Hjarsø.

Og hvad med bygherre, som i sidste ende har den daglige kontakt med beboerne? Nej, heller ikke hos KAB, som administrerer Farum Midtpunkt, møder dronen indvendinger.

– På driftens vegne kan jeg vist roligt sige, at det er formidabelt, siger Mogens Nesbitt, som er ejendomsfunktionær i KAB’s drift af Farum Midtpunkt og vant til at optimere processer. I Farum Midtpunkt er det nemlig en del af hverdagen at tænke effektivisering, at mindske belastninger på mandskabet og skabe variation og innovation i hverdagen. For eksempel blev meddelelsen om droneflyvningen meldt ud via Farum Midtpunkts interne app.

– Det passer godt ind i vores mindset, mens det sparer en masse administration for os og foregår med færrest mulige gener. Det giver helt klart en masse gode anvendelsesmuligheder, siger Mogens Nesbitt.

mogens-nesbitt_red

Børnefest under nye tage

Rejsegilde på Solvangskolen i Farum blev en fest for en stor flok skolebørn på en byggeplads badet i sol med pølser i svøb og skåltaler dyppet i røverhistorier.

– Så er der pølser! råber skoleleder for Solvangskolen Andreas Hundebøll ud over byggepladsen, hvor tre grønne kranse er hejst over det nye skolebyggeri.

Straks stormer skolebørnene frem gennem en sky af jubelråb mod pølsevognen, og kort tid efter er maverne fyldte med pølsebrød og Cocio. Der er rejsegilde på Solvangskolen, og på trods af at her man bringer tak til håndværkerne, er det i sandhed børnenes fest. To nybyggede undervisningsfløje og et stort fællesareal skal i fremtiden løfte undervisningsmiljøet på skolen, hvor en kedelig PCB-sag er lagt endegyldigt i graven efter tre års spøgeri. I dag er alt PCB renset ud, spærene rejst, taget lagt og råhuset færdigt.

Børnene bliver således de store vindere, når skolen kan tage de nye bygninger i drift i starten af det nye år. Men også kommunen har ved flere lejligheder udtrykt stor glæde ved projektet. En glæde, der også skinner igennem på byggeriets festdag.

– Det er denne type skolemiljø, vi ønsker os i hele kommunen, siger formand for Furesø Kommunes børne- og skoleudvalg, Henrik Poulsen (S), i sin tale til forsamlingen, som holdes under de nye tage.

Udvalgsformanden benytter lejligheden til at sige tak til Adserballe & Knudsen, som har totalentreprisen på projektet.

– Det er særligt dejligt, at det er Adserballe & Knudsen, der bygger skolen, da det er en lokal virksomhed. Det påskønner vi meget, siger Henrik Poulsen.

Skåltaler og røverhistorier

Rejsegilde er en tradition behæftet med en del overtro, og skolebørnene bliver ikke snydt for et par af de røverhistorier, der følger med festligheden.

– Rejsegilde er en mere end 500 år gammel tradition, siger Karsten Hjarsø, administrerende direktør for Adserballe & Knudsen i sin tale.

– I gamle dage hævnede håndværkerne sig på bygherren, hvis han ikke holdt rejsegilde. Så kunne de finde på at hejse en død murer op i stangen, fortæller Karsten Hjarsø, og der går et gys gennem børnene, indtil direktøren forsikrer om, at der blot var tale om en dukke.

– Og her har bygherren heldigvis orden i penalhuset, så det bliver en ordentlig fest, siger han.

Børnene kvitterer med skål i sodavand og klapsalver, og Karsten Hjarsø overlader mikrofonen til skoleleder, Andreas Hundebøll. For ham er tilbygningen til Solvangskolen som en drøm, der går i opfyldelse, siger han.

– Da jeg gik på lærerseminariet for 15 år siden, drømte jeg om at bygge min egen skole. Det kan man naturligvis ikke, men det her bliver så godt, så det føles som om drømmen bliver virkelig.

img_9877

 

A&K genopfører kulturhuset Kongsholmcenteret

Adserballe & Knudsen A/S og Albertslund Kommune har indgået kontrakt. Det betyder, at Kommunens værdsatte Kongsholmcenter bliver genopbygget for en værdi af knap 36 mio. kr.

Adserballe & Knudsen A/S vandt hovedentreprisen på genopførelsen af Albertslund Kommunes Kongsholmcenter. Centeret er samlingspunkt for mange af kommunens borgere med musikundervisning, jobcenter, en række foreninger og forskellige administrative funktioner. Men siden 2009 har Kongsholmcenteret ikke fungeret intakt, da en ildebrand dengang var årsag til, at den såkaldte bygning M brændte ned. Efter en lang proces med forsikringssag, udtørring og skimmelsanering er resterne af bygning M nu klar til genopførelsen – et projekt som indeholder blandt andet auditorium og kontorer til Albertlund Kommune.

– Vi er glade for at stå i spidsen for denne genopbygning af et vigtigt samlingspunkt for Albertlund Kommunes borgere og medarbejdere, siger Karsten Hjarsø, adm. direktør for Adserballe & Knudsen.

Bygning M forventes at stå færdig medio 2017.

Adserballe & Knudsen vinder totalentreprise på Solvangskolen i Farum

Solvangskolen i Farum i Furesø Kommune bliver med opførelsen af to helt nye fløje kraftigt moderniseret. Adserballe & Knudsen A/S har vundet totalentreprisen på byggeriet.

Solvangskolen i Farum skal gennemgå en større ombygning med blandt andet PCB-sanering, hvorefter skolen udvides med to helt nye fløje. Holdet bag entreprisen på byggeriet, der har en værdi af knap 25 mio. kr., består af totalentreprenør Adserballe & Knudsen A/S med INGENIØR’NE og arkitekterne Mangor & Nagel, som har videreført visionen om den nye Solvangskole fra bygherren. De nye fløje skal bestå af 1.700 m2 undervisningsmiljø samt multifleksibelt fællesareal, som skolens unge brugere selv skal være med til at indrette med faciliteter som bordfodbold, boksebold og plads til være sammen med kammeraterne. Alt i alt vil skolen få et kæmpe løft i forhold til modernisering og godt indeklima. Hos Adserballe & Knudsen er administrerende direktør, Karsten Hjarsø godt tilfreds resultatet af udbudsrunden.

– Som lokal virksomhed glæder det os at indgå i samarbejdet med Furesø Kommune. Det gavner det lokale erhvervsliv, og vi får mulighed for at bidrage med vores erfaring og tekniske knowhow til at løfte opgaven, så kommunens børn oplever gode rammer og sundt indeklima i deres hverdag på skolen, siger Karsten Hjarsø.

Hos bygherren, Furesø Kommune, er en kedelig sag om PCB blevet vendt til glæde ved udsigten til at løfte skolens fysiske rammer på flere områder.

– Vi får mulighed for at begynde forfra med en skole med væsentligt lavere driftsomkostninger, nye pædagogiske og læringsmæssige rammer og et betydeligt bedre indeklima. Det er virkelig glædeligt, fordi det både giver en øget kvalitet for brugerne af skolen med det samme, men også er en investering, der betaler sig ind på den lange bane, siger Henrik Poulsen (S) fra Børne- og Skoleudvalget i Furesø Kommune.
Byggeriet forventes at gå i gang i andet kvartal af 2016 og færdiggjort allerede ved årsskiftet.

AAB vælger Adserballe & Knudsen til stor renovering

258 lejligheder fremtidssikres med nyt køkken og bad, altan, varme og ventilation. Adserballe & Knudsen får ordren på 110 millioner kroner.

AAB igangsætter en større renovering af afd. 25 Borup Allé i Københavns Nordvestkvarter. Ejendommen fra 1925 er opført som to karréer med facade til Borups Alle.

I alt 258 lejligheder fremtidssikres med udskiftning af de gamle køkkener og bad med nye og større badeværelser med brus. Køkkenet fornys og såvel de lodrette stigestrenge og faldstammer som udsugning udskiftes i alle lejligheder. De får endvidere altan og nye vinduer på gårdsiden.

Varmecentralen renoveres og varmeanlægget ændres til et to-strengssystem.

– Vi skal i gang med en bred indsats med alle fag, inklusiv en asbestsanering af de gamle udluftningskanaler, siger sektionsleder Rasmus Rømer, Adserballe & Knudsen og fortsætter:

– Der er derfor lagt en rullende plan med ni uger til hver opgang. En del af arbejdet udføres i egenproduktion, mens maler, VVS, el og nedrivning er i samarbejde med underentreprenører.

– Kunsten bliver at få projektstyringen optimeret. Dels på grund af de mange delopgaver, dels fordi pladsen er meget trang. Vi har aftalt med bygherre og rådgivere, at vi tager fire opgange og bruger erfaringerne til at optimere processerne.

– Metoden er at opdele i velbeskrevne og afgrænsede delopgaver, som håndværkerne kan udføre rationelt. Når en slipper, er den næste klar til at fortsætte uden spildtid. Opgaverne er de samme i hver bolig. Det sparer tid og penge til glæde for alle parter, siger Rasmus Rømer.

Beboerne genhuses, mens deres bolig renoveres. I gården opstilles beboelsespavilloner, som skal huse to opgange ad gangen.

I gang med 3.000 boliger

2016 tegner for Adserballe & Knudsen til et meget aktivt og spændende år. Lige nu arbejdes der med over 3.000 boliger fordelt på en række opgaver. De største projekter omfatter hver 3-400 boliger. Det betyder også, at der er mange spændende ledelsesopgaver at arbejde med.

– Vi har over de senere år udviklet virksomhedens kompetencer blandt andet med at tilknytte dygtige ledere på alle niveauer og med en bred indsats inden for kompetenceudvikling, påpeger adm. direktør Karsten Hjarsø og fortsætter:

– Samtidig har vi udvidet kraftigt på funktionærsiden med fokus på at vinde store renoverings- og nybygningsopgaver med en vis kompleksitet og gerne i totalentreprise. Vi holder dog fast i en god andel egenproduktion, mens en del opgaver udføres med udvalgte underentreprenører.

– Projektstyring og beboerhåndtering er de to mest centrale fokusområder. Byggelederen skal kunne håndtere mange ting ud over det rent faglige.

– På en almindelig arbejdsdag er de inde i 8-10 boliger. Det betyder, at empati, at forstå beboernes bekymringer og hjælpe, er i fokus. De møder mange forskellige mennesker, og derfor er konflikthåndtering en vigtig del af vores kompetenceudvikling.

– Som virksomhed favner vi bredt. Vi har ansat en del flere lærlinge og medarbejdere med særlige udfordringer. Vi har unge, der kommer med entusiasme og ny viden fra skolebænken og ældre, der har en stor robusthed og erfaring.

Karsten Hjarsø oplyser, at omsætningen runder 500 millioner kroner. Virksomhedens hidtil største volumen.

 

Fakta

Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen

Bygherre: AAB, afd. 25

Arkitekt: Mangor & Nagel A/S

Ingeniører: Oluf Jørgensen A/S

Entreprisesum: 110 millioner kroner

Periode: 2016- 2018

 

Stor renoveringsordre i Tingbjerg gik til Adserballe & Knudsen

Over de næste to år skal Adserballe & Knudsen renovere, energioptimere og ombygge en række boligblokke i Tingbjerg. Den samlede entreprise udgør 43 millioner kroner og blev vundet i almindelig licitation.

Det er en kernetypisk Adserballe & Knudsen opgave, siger sektionschef Thomas Willumsen, Adserballe & Knudsen og fortsætter:

Projektstyringen vejer relativt meget i opgaven. Vi skal ind og have fat i mange dele af bygningen og have mange fag i spil samt koordinere navnlig med beboere og underleverandører.

Udfordringen bliver at tilrettelægge et fornuftigt flow for de mange delopgaver af hensyn til beboerne og for at få et rationelt forløb.  Dertil kommer et miljøaspekt med asbest i dele af det, der skal renoveres.  Miljøsanering forekommer ofte, så det er så tæt på rutine for Adserballe & Knudsen, som et miljøproblem kan blive.

Det er samtidig en opgave, vi glæder os til at arbejde med, blandt andet fordi Tingbjerg er et så ikonisk byggeri med spændende arkitektoniske kvaliteter.

Tingbjergs karakteristiske gule blokke er opført i tre etager i perioden fra slutningen af 1950’erne. 60 år senere trænger de til en energirenovering og opdatering af rum og installationer til dagens behov. Ved renoveringen udvides nogle af lejlighederne ved sammenlægninger, og lejligheder i stueetagen ombygges til såkaldte tilgængelighedslejligheder med direkte udgang til det grønne område og private haver.

Alle blokke energirenoveres med efterisolering af gavle, nyt tag, nye vinduer og døre samt nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding. Køkken og badeværelse udskiftes i de fleste lejligheder, herunder nye vandledninger, afløb-, varme- og elinstallationer.

En væsentlig del af opgaven udføres i egenproduktion, og op 20 mand vil være i gang. Arbejdet starter i foråret 2016 og ventes afsluttet i anden halvdel af 2018.

 

Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre: FSB, Tingbjerg

Totalrådgiver: Rambøll

Periode: Forår 2016 – ultimo 2018

Entreprisesum: 42,4 mio.kr.

234 badeværelser totalrenoveres for Vibo

Det mørke trapperum ombygges med glasfacade som sikrer lys og skaber tryghed om aftenen 2M Vognvænget blokke i fem etager m afdelingsskilt Aldersrogade 2M

Samlebåndstænkning ved renoveringen af 234 badeværelser gør byggeriet mere rationelt, øger kvaliteten og sparer tid, viser Adserballe & Knudsens erfaringer.

Efter en stor renovering af Vibos afd. 107 Bogtrykkergården udnytter Adserballe & Knudsen erfaringerne og planlægningsværktøjet i en ny stor renoveringsopgave. Den er vundet i en hovedentreprise på 63 millioner kroner.

Renoveringsteknisk er opgaven kompleks. Badeværelserne totalrenoveres. De renses ned til rå beton og genopbygges til moderne standard med nyt overalt. Alle vinduer og dele af facaden udskiftes, og p-kælder med tilhørende gårdanlæg skal betonrenoveres.

Beboerne har valgt at blive boende i lejlighederne under renoveringen. Vibo og Adserballe & Knudsen har derfor planlagt, at arbejdet i hver lejlighed er delt i tre etaper, så beboerne har fred i en del af boligen.

Vognvænget er et tidstypisk betonelementbyggeri, skalmuret med røde mursten og opført i 1977. Hele projektet omfatter fem boligblokke i fem etager og 15 opgange med i alt 234 lejligheder.

-Det kræver en meget nøje styring, siger byggeleder Alexander Davidsen, Adserballe & Knudsen og tilføjer:

-Men det er også vores kernekompetence, og det skal nok blive en god oplevelse for alle parter. Vi har et grundigt projektmateriale at arbejde ud fra og har et godt samarbejde med totalrådgiver og arkitekt NOVA5.

Større fokus på beboerhåndtering

-For det første skal vi belaste beboerne mindst muligt, mens vi skifter badeværelse, vinduer og facader. Det betyder blandt andet, at vi inddrager beboerne i byggeprocessen. Heldigvis har Vognvænget en både stærk og aktiv beboerbestyrelse og beboere som en engageret medspiller, som hjælper os med at få tilrettelagt det hele, ryddet sten af vejen og afstemt forventningerne.

-Beboerhåndtering spiller i dag en større rolle i det samlede projekt, og det arbejder vi målrettet med at klæde håndværkerne på til at håndtere. Så beboerne er tilfredse, og håndværkerne har en god arbejdsplads.

-Byggeteknisk er udfordringen at optimere, her hvor vi skal udføre et relativt stort antal ens delprocesser. De skal køre efter en snor. 234 identiske gange. Først renoverer vi fem lejligheder, derefter resten.

Hovedentreprisen tager 1½ år til midt i 2017. Adserballe & Knudsen har tre funktionærer på opgaven. Dele af opgaven er i egenproduktion.

Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen A/S
Bygherre: Vibo afd. 106, Vognvænget
Bygherrerådgiver: D&N A/S Rådgivende ingeniørfirma F.R.I.
Totalrådgiver og arkitekt: NOVA5
Periode: August 2015-juli 2017
Entreprisesum: 63 mio.kr.

Adserballe & Knudsen skal renovere AL Banks hovedsæde

Danmarks engang højeste bygning renoveres på ni måneder med en intensiv indsats.  

Adserballe & Knudsen har vundet hovedentreprisen med renovering af AL Banks hovedsæde på Vesterbrogade i København. Den såkaldte Panoptikon bygning.

Adserballe & Knudsen skal udskifte alle vinduer med alu-vinduer og udskifte solafskærmning, isolere facaden, pudse den op og male den samt opføre en ny tagetage i en let konstruktion på toppen af bygningen.

Hovedentreprisen udgør 25 millioner kroner og udføres delvist i egenproduktion. Renoveringen skal være færdig i marts 2016, så der er tale om en intensiv indsats med omkring 40 håndværkere på opgaven foruden tre funktionærer fra Adserballe & Knudsen.

Jeg glæder mig meget til at arbejde på en så markant og kendt bygning, siger projektleder Jonas Toft, Adserballe & Knudsen og fortsætter:

Det er specielt at være med til at renovere en bygning, som så mange kender. Den ligger midt inde i byen som nabo til Hovedbanegården og Vesterbrogade, hvor mange vil lægge mærke til, at vi er i gang.

Placeringen er dog også en udfordring. Den ligger på en af Danmarks mest travle gader med meget begrænset plads på alle fire sider.

Ligeledes vil vi indrette arbejdet efter, at banken og forskellige lejere såvel som beboerne i lejlighederne kan leve uforstyrret trods de forskellige byggeopgaver.

Højhuset med 12 etager er opført i jernbeton i 1952. Med 35 meter var det dengang Danmarks højeste bygning. Den rekord holdt dog kun to år, indtil Bellahøj blev opført.

Arbejdernes Landsbanks bygning er også kendt som Panoptikon Bygningen. Det skyldes at højhuset er opført på resterne af en biograf- og udstillingsbygning, som brændte i 1950.

Bygningen består af tre dele. Højhuset, en tværfløj og en lav bygning med banklokale. Den rummer desuden en række lejere blandt andet lægeklinikker. Da hele bygningen bliver pakket ind i stillads, har sikkerhed en særlig rolle i renoveringen. Der er vagt 24/7 på stilladset og en række ekstra sikkerhedsforanstaltninger.

Ny rekord hos A&K: Bolig- og energirenovering for 357 mio. kr.

1.170 boliger og 22 blokke i Friheden i Hvidovre skal renoveres indvendigt og udvendigt.

Boligselskabet Friheden og KAB har valgt Adserballe & Knudsen til at renovere 22 boligblokke med i alt 123 opgange og 1.170 boliger.

Tag og facade skal energioptimeres. Uden på det eksisterende tag lægges nyt varmt tag med ensidig hældning. Facaden isoleres udvendigt med et nyt ekstra lag og et pudslag. Overalt skiftes vinduerne og døre, alene omkring 10.000 vinduer i alt.

-Gennem årene har vi med stor omhu opbygget kompetencerne til at påtage os de større renoveringsopgaver, og den strategi har alene i 2015 givet os to meget store opgaver. Den første i Hillerød til 250 mio.kr. og nu den anden på 357,5 mio.kr., som tillige er vores hidtil største renoveringsopgave, siger adm. direktør Karsten Hjarsø, Adserballe & Knudsen og tilføjer:

-Vi bød ind med en meget bred erfaringsbase fra tilsvarende opgaver. Vi stiller med et stærkt hold af bygge- og projektledere på funktionærsiden og egne håndværkere, som skal løfte denne opgave. En god andel er i egenproduktion, men vi har også underentreprenører med på holdet.

Renovering_AB_Friheden

 

Særlig indsats for områdets børn

Beboerhåndtering er et fokusområde med at tilrettelægge byggeprocessen, så alle beboere og naboer oplever så få gener som muligt.

Med 1.170 boliger er der også mange børn, og byggepladsen kan være en stor fristelse for nysgerrige sjæle.

-Vi indleder en dialog med områdets børn. Vi vil gerne bidrage til, at de synes, byggeriet er spændende – får de lyst til at blive håndværkere en dag, er det positivt, men vi vil samtidig få dem til at forstå, at der er regler, og at der er farligt på den anden side af hegnet, siger sektionschef Niels Jul Jakobsen, Adserballe & Knudsen. Han tilføjer:

-For to år siden arbejdede vi på en skole med hundredvis af børn omkring os hver dag. Vi opnåede en god dialog, og vi havde ingen uheldige episoder.

Projektet er delt i fire etaper med 5-6 blokke i hver, der udføres i en glidende proces.
 

Fakta

Storentreprise: Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre: Boligselskabet Friheden, Afd. Friheden l v. KAB

Rådgiver: Henrik Larsen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Arkitekt: Friborg og Lassen A/S

Periode: Juni 2015- marts 2019

Entreprisesum: 357 mio.kr