Adserballe & Knudsen tager stress seriøst

Arbejdstiderne er i dag flydende og arbejdsdagen i princippet grænseløs. Det vil vi ikke forsøge at bekæmpe, men vi skal som arbejdsplads lære at håndtere det. Som en form for fleksibilitet i faste rammer.

Vi ved fra tidligere trivselsundersøgelser, at mange af vores medarbejdere sætter pris på denne frihed, og ledelsen har fuld tillid til, at vores medarbejdere kan administrere det. Det giver større arbejds- og livsglæde med den øgede fleksibilitet, man opnår ved at kunne koble sig på og aftenen eller i weekenden, men det stiller samtidig krav til, at vi hver især formår at finde skellet mellem arbejdstid og fritid.

Adserballe & Knudsen ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives fysisk og psykisk. Vi vil have effektive medarbejdere i balance, der er robuste nok til at træffe velovervejede valg og handle på dem – både for sig selv og i arbejdsmæssig sammenhæng.

Vi bliver konstant udsat for situationer, der kan presse os, og hvor vores indflydelse er helt eller delvist begrænset. Derfor har vi sat fokus på forebyggelse og udarbejdet en stresspolitik samt en plan for stresshåndtering, hvis stressbelastning alligevel sker.

Vi forventer, at alle medarbejdere læser stresspolitikken og anvender den loyalt i hverdagen.

Derudover har vi nedsat en stressgruppe, som består af vores arbejdsmiljøchef, vores administrationschef samt en konsulent med spidskompetence indenfor stressbelastning og psykisk førstehjælp. Stressgruppen står til rådighed for alle medarbejdere med viden, støtte og vejledning om forebyggelse og er behjælpelig i situationer, hvor en medarbejder er blevet stressbelastet.

Du kan rekvirere vores stresspolitik ved at skrive til info@aogk.dk

Ny medarbejder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESPER YTTESEN

Jesper Yttesen, 48, er ansat som Arbejdsmiljøchef hos Adserballe & Knudsen. Jesper Yttesen kommer fra en stilling som tilsynsførende i Arbejdstilsynet, hvorfra han har hentet indgående kendskab til arbejdsmiljøet på de danske byggepladser. Han er derudover bredt funderet i byggebranchen med 20 års erfaring fra blandt andet tidligere ansættelser som byggeleder hos Enemærke & Petersen og tegnestuen Triarc Arkitekter. Med oprettelsen af hans nuværende stilling ønsker Adserballe & Knudsen at bringe høj professionalisme ind på området for sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø, og Jesper Yttesen vil således både styrke medarbejdernes opmærksomhed, arbejde forebyggende og udvikle området strategisk.

Jesper Yttesen bor på Østerbro sammen med sin kæreste med hvilken han har fire sammenbragte børn.

 

Tre ud af 10 lejere kræver særlig beboerhåndtering

Håndværkeren skal lære at kommunikere og sikre en god dialog med beboerne, når boligen bliver arbejdsplads. Men i tre ud af 10 boliger er det grænseoverskridende.

BeboerhaandteringAdserballe

Ikke bare kommunalpolitikere, S-togskontrollører og medarbejdere på socialkontoret oplever, at grænserne i samfundet, at respekten for autoriteter skrider.

I boligblokke, hvor håndværkere skal ind i private hjem for at udføre reparationer og renoveringsarbejde, viser en rundspørge, at tre lejligheder ud af 10 byder på problemer og grænseoverskridende adfærd fra beboere, der belaster håndværkernes arbejdsmiljø. Det er for eksempel trusler, farlige kæledyr, stank og uhumske forhold.
Sjældent er religion eller kultur anledning til problemer.

-Jeg tror, alle i branchen er bevidst om betydningen af beboerhåndtering, og den har en stigende betydning, siger udviklingsdirektør Frederik Spanning, Adserballe & Knudsen og tilføjer:

-Renoveringsopgaver er en kernekompetence i Adserballe & Knudsen, og beboerhåndtering er en vital del af denne kompetence.

Han peger på, at boligselskab og entreprenør er fælles om problemet, når boligen er blevet arbejdsplads.

-Vi træder i ind i menneskers private bolig og er tæt på livet af dem, når vi skal udføre arbejde. Det er afgørende, at vi forstår beboerne og har en god dialog med dem. Tilfredse beboere er afgørende for, at vi har en tilfreds kunde i boligselskabet.

-Vi uddanner vores håndværkere til at møde beboerne med respekt og til at forstå den arbejdssituation, de møder i beboerens private hjem. Vi er gæster, vi rydder op efter os og passer på at belaste beboerne mindst muligt.

Dit hjem, min arbejdsplads

-Omvendt kommer håndværkeren for at passe sit arbejde. Sammen med boligselskabet har vi pligt til at sikre håndværkerens arbejdsmiljø. Arbejdet skal kunne udføres sikkert.

Desværre sker det stadig oftere, at håndværkerne bliver udsat for grænseoverskridende hændelser.

Du går ind i lejligheden, og på stuebordet ligger dynger af penge, narko eller våben. Du står over for psykisk ustabile mennesker eller møder trusler fra bodybuilder typer. Slanger eller krybdyr er løse i lejligheden. Eller lejligheden er ikke til at opholde sig i på grund af affald overalt eller stank fra beboerens mange kæledyr.

Han peger også på, at boligselskabernes egne folk kan opleve samme udfordringer. Derfor er der grundlag for et samarbejde.
Frederik Spanning siger:

-Vi uddanner håndværkerne i at reagere på den rette måde. Vi har et sæt klare holdninger, som vi kommunikerer, og nogle redskaber til forskellige situationer.

-Mange situationer kan klares ved at kommunikere og stille og roligt tale sig ud af situationen. Det træner vi dem i. For eksempel mødet med en Kloge Åge og den bekymrede beboer.

-De lærer at møde beboerne, informere og lytte til beboerne samt nogle enkle principper for beboerkontakten. Aftal, hvad der skal ske og afstem forventninger. Ryd op. Giv besked, hvis der sker ændringer. Undgå at belaste beboerne mest muligt.

Sæt ord på problemet

-Andre redskaber hjælper dem til at beskytte sig selv. Blandt andet om at være bevidst om deres egne grænser, som kan være forskellige. En håndværker med allergi skal være mere forsigtig med beskidte lejligheder, end en uden allergi.
-I grelle tilfælde er det som regel bedst at trække sig baglæns ud og lade byggeledelsen om at løse problemet i samarbejde med boligselskabet.

Håndværkere er vant til meget. Det er kendt, at der hersker en machokultur i håndværkerbranchen, hvor tonen kan være lidt hård og direkte, og fysisk styrke er med til at få tingene gjort.

Machokulturen kan være en barriere for at gøre noget ved problemet. I skurvognen kan man møde holdninger som Tag dig nu sammen. Det er jo ikke så slemt. Er du tøset, når emnet dukker op.

Adserballe & Knudsen peger på, at det er vigtigt at sætte ord på problemet. Dels for at håndværkerne får nogle redskaber til at håndtere de problemer, som de møder. Dels for at sikre et godt arbejdsmiljø og være socialt ansvarlig.
Boks – eksempler på grænseoverskridende hændelser

Lejligheden er uhumsk. Eller affald over alt spærrer for at komme til at udføre arbejdet. Det stinker fra beboerens kæledyr i en grad, at det er ubehageligt og et problem for arbejdsmiljøet.

Lejlighedens psykisk ustabile beboer er uden for rækkevidde.

Beboerens 13-årige datter er syg, ligger i sengen og alene hjemme. For at beskytte håndværkeren mod en situation, må han ikke gå ind og være alene med i boligen.

Håndværkeren kommer ind i lejligheden, på bordet i stuen ligger penge/narko/våben. Håndværkeren trækker sig ud igen og siger, han kommer tilbage, når de er ryddet op.

Kongepythonen, varanen eller andet farligt dyr er frit i lejligheden, også her trækker håndværkeren sig ud igen og siger, han kommer tilbage, når de er sikret.

En beboer truer med sine “bande-venner”, hvis ikke håndværkeren betaler xx.xxx kroner i dummebøde for fejl eller for påståede værdigenstande eller penge, der er “forsvundet” under arbejdet i boligen.