Juletravlhed i Aarhus for Adserballe & Knudsen

Den fireårige rammeaftale med Aarhus Kommune, som Adserballe & Knudsen vandt i marts, giver rigelig beskæftigelse for svendene. Afdelingsleder forventer at skaffe flere kolleger til svendene, som trods travlhed er godt tilfredse med forholdene i Aarhus.

Opgaverne vælter ind til de 12 svende og tre lærlinge ansat i Adserballe & Knudsens vestlige afdeling for Drift og Vedligehold. Ordrerne kommer fra syv delområder i Aarhus Kommune. Her sidder de dagligt ansvarlige for kommunens bygningsmasse, som bruger blandt andre Adserballe & Knudsen til opgaver under 300.000 kr. inden for den fireårige rammeaftale, som kommunen har indgået med entreprenøren.

”Der har været travlt fra starten, og vi har lagt os i selen for at opnå det antal medarbejdere, der skal til for at servicere kommunen bedst muligt. Men opgaverne vælter ind, særligt her i december kort før budgetterne lukkes, og vi fortsætter med at søge svende og lærlinge” siger Henrik Uldall, afdelingsleder for Adserballe & Knudsen Vest.

Entreprenøren har indtil videre 11 servicebiler på gaderne med svende, som trods travlheden er kommet godt fra start i den nyopstartede afdeling. Syv af dem er dedikeret til hver deres delområde, hvor de til daglig selvstændigt varetager kontakten med ordregiverne og giver overslag på mindre beregninger af sager.

De glade svende

En af dem er Kristian Faber Nielsen, som er blandt afdelingens første svende. Siden starten af maj måned har han kørt i Brabrand-området og udført mindre opgaver. Han svarer telefonen kort efter et besøg ved Carl Ras, hvor han har købt beslag til nye døre, han netop har udskiftet på Torvshøjskolen i Brabrand.

”Hver opgave tager typisk i omegnen af 2-4 timer, så der er en del planlægning. Men med vores elektroniske system kan jeg selv planlægge tid og indkøb og på den måde optimere mest muligt i forhold til min egen tid. Jeg er herre over min egen hverdag, og det har jeg det rigtig godt med,” siger Kristian Faber Nielsen.

Alle svende har modtaget kursus i brugen af det elektroniske system, ExpandIT, som også giver mulighed for at følge med i de andre svendes plan for dagen og se hvornår, der er ledig kapacitet. De koordinerer indbyrdes og kan afsætte en halv time til at give en hånd med til at løfte en dør, hvis den er for tung. Og de er med til at sikre, at lærlingene får gode anvisninger og kan aflevere et ordentligt resultat trods travlheden.

Alle hjælper alle

Kristian Faber Nielsen oplever, at den travle hverdag hænger sammen, fordi alle altid er indstillet på at hjælpe hinanden.

”Selvom der er et stort aldersspænd, fungerer vi rigtig godt sammen i afdelingen. Ingen bliver ladt i stikken, og vi letter presset for hinanden. Jeg tror, det at vi selv kan planlægge vores hverdag, betyder meget for holdånden. Ved fyraften et par gange om ugen mødes vi, når vi alligevel skal ind omkring værkstedet, og folk har lyst til at blive og snakke, hvor vi ofte også finder løsninger i fællesskab,” siger han og understreger, at svendene har et bagland, der altid står klar i form af afdelingsleder Henrik Uldall og byggeleder Anders Kær, der i det daglige har ansvaret for tilbudsberegning og ledelse af svendene.

”Jeg snakkede med ældstemanden på holdet så sent som i går om, at det er utroligt, så godt holdet fungerer efter så kort tid. Det har ingen af os oplevet før,” siger Kristian Faber Nielsen.

Adserballe & Knudsen tager stress seriøst

Arbejdstiderne er i dag flydende og arbejdsdagen i princippet grænseløs. Det vil vi ikke forsøge at bekæmpe, men vi skal som arbejdsplads lære at håndtere det. Som en form for fleksibilitet i faste rammer.

Vi ved fra tidligere trivselsundersøgelser, at mange af vores medarbejdere sætter pris på denne frihed, og ledelsen har fuld tillid til, at vores medarbejdere kan administrere det. Det giver større arbejds- og livsglæde med den øgede fleksibilitet, man opnår ved at kunne koble sig på og aftenen eller i weekenden, men det stiller samtidig krav til, at vi hver især formår at finde skellet mellem arbejdstid og fritid.

Adserballe & Knudsen ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle medarbejdere trives fysisk og psykisk. Vi vil have effektive medarbejdere i balance, der er robuste nok til at træffe velovervejede valg og handle på dem – både for sig selv og i arbejdsmæssig sammenhæng.

Vi bliver konstant udsat for situationer, der kan presse os, og hvor vores indflydelse er helt eller delvist begrænset. Derfor har vi sat fokus på forebyggelse og udarbejdet en stresspolitik samt en plan for stresshåndtering, hvis stressbelastning alligevel sker.

Vi forventer, at alle medarbejdere læser stresspolitikken og anvender den loyalt i hverdagen.

Derudover har vi nedsat en stressgruppe, som består af vores arbejdsmiljøchef, vores administrationschef samt en konsulent med spidskompetence indenfor stressbelastning og psykisk førstehjælp. Stressgruppen står til rådighed for alle medarbejdere med viden, støtte og vejledning om forebyggelse og er behjælpelig i situationer, hvor en medarbejder er blevet stressbelastet.

Du kan rekvirere vores stresspolitik ved at skrive til info@aogk.dk

Ny medarbejder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESPER YTTESEN

Jesper Yttesen, 48, er ansat som Arbejdsmiljøchef hos Adserballe & Knudsen. Jesper Yttesen kommer fra en stilling som tilsynsførende i Arbejdstilsynet, hvorfra han har hentet indgående kendskab til arbejdsmiljøet på de danske byggepladser. Han er derudover bredt funderet i byggebranchen med 20 års erfaring fra blandt andet tidligere ansættelser som byggeleder hos Enemærke & Petersen og tegnestuen Triarc Arkitekter. Med oprettelsen af hans nuværende stilling ønsker Adserballe & Knudsen at bringe høj professionalisme ind på området for sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø, og Jesper Yttesen vil således både styrke medarbejdernes opmærksomhed, arbejde forebyggende og udvikle området strategisk.

Jesper Yttesen bor på Østerbro sammen med sin kæreste med hvilken han har fire sammenbragte børn.

 

Tre ud af 10 lejere kræver særlig beboerhåndtering

Håndværkeren skal lære at kommunikere og sikre en god dialog med beboerne, når boligen bliver arbejdsplads. Men i tre ud af 10 boliger er det grænseoverskridende.

BeboerhaandteringAdserballe

Ikke bare kommunalpolitikere, S-togskontrollører og medarbejdere på socialkontoret oplever, at grænserne i samfundet, at respekten for autoriteter skrider.

I boligblokke, hvor håndværkere skal ind i private hjem for at udføre reparationer og renoveringsarbejde, viser en rundspørge, at tre lejligheder ud af 10 byder på problemer og grænseoverskridende adfærd fra beboere, der belaster håndværkernes arbejdsmiljø. Det er for eksempel trusler, farlige kæledyr, stank og uhumske forhold.
Sjældent er religion eller kultur anledning til problemer.

– Jeg tror, alle i branchen er bevidst om betydningen af beboerhåndtering, og den har en stigende betydning, siger udviklingsdirektør Frederik Spanning, Adserballe & Knudsen og tilføjer:

– Renoveringsopgaver er en kernekompetence i Adserballe & Knudsen, og beboerhåndtering er en vital del af denne kompetence.

Han peger på, at boligselskab og entreprenør er fælles om problemet, når boligen er blevet arbejdsplads.

– Vi træder i ind i menneskers private bolig og er tæt på livet af dem, når vi skal udføre arbejde. Det er afgørende, at vi forstår beboerne og har en god dialog med dem. Tilfredse beboere er afgørende for, at vi har en tilfreds kunde i boligselskabet.

– Vi uddanner vores håndværkere til at møde beboerne med respekt og til at forstå den arbejdssituation, de møder i beboerens private hjem. Vi er gæster, vi rydder op efter os og passer på at belaste beboerne mindst muligt.

Dit hjem, min arbejdsplads

– Omvendt kommer håndværkeren for at passe sit arbejde. Sammen med boligselskabet har vi pligt til at sikre håndværkerens arbejdsmiljø. Arbejdet skal kunne udføres sikkert.

Desværre sker det stadig oftere, at håndværkerne bliver udsat for grænseoverskridende hændelser.

Du går ind i lejligheden, og på stuebordet ligger dynger af penge, narko eller våben. Du står over for psykisk ustabile mennesker eller møder trusler fra bodybuilder typer. Slanger eller krybdyr er løse i lejligheden. Eller lejligheden er ikke til at opholde sig i på grund af affald overalt eller stank fra beboerens mange kæledyr.

Han peger også på, at boligselskabernes egne folk kan opleve samme udfordringer. Derfor er der grundlag for et samarbejde.
Frederik Spanning siger:

– Vi uddanner håndværkerne i at reagere på den rette måde. Vi har et sæt klare holdninger, som vi kommunikerer, og nogle redskaber til forskellige situationer.

– Mange situationer kan klares ved at kommunikere og stille og roligt tale sig ud af situationen. Det træner vi dem i. For eksempel mødet med en Kloge Åge og den bekymrede beboer.

– De lærer at møde beboerne, informere og lytte til beboerne samt nogle enkle principper for beboerkontakten. Aftal, hvad der skal ske og afstem forventninger. Ryd op. Giv besked, hvis der sker ændringer. Undgå at belaste beboerne mest muligt.

Sæt ord på problemet

– Andre redskaber hjælper dem til at beskytte sig selv. Blandt andet om at være bevidst om deres egne grænser, som kan være forskellige. En håndværker med allergi skal være mere forsigtig med beskidte lejligheder, end en uden allergi.
-I grelle tilfælde er det som regel bedst at trække sig baglæns ud og lade byggeledelsen om at løse problemet i samarbejde med boligselskabet.

Håndværkere er vant til meget. Det er kendt, at der hersker en machokultur i håndværkerbranchen, hvor tonen kan være lidt hård og direkte, og fysisk styrke er med til at få tingene gjort.

Adserballe & Knudsen peger på, at det er vigtigt at sætte ord på problemet. Dels for at håndværkerne får nogle redskaber til at håndtere de problemer, som de møder. Dels for at sikre et godt arbejdsmiljø og være socialt ansvarlig.