Facaderenovering med dobbeltvirkning holder varmen inde og støjen ude

Mineraluld, nye vinduer og ny facade skærmer boligafdelingen Brunevang mod støj og energispild i stort facadeprojekt.
Energibesparelse, bedre indeklima og bekæmpelse af vejstøj går hånd i hånd ved en omfattende renovering af fire boligblokke i Rødovre tilhørende PAB Brunevang Postfunktionærernes Andelsboligforening.

De fire boligblokke er særligt støjramte med en facade lige ud til Motorringvej 3.

Når beboerne om to år kan flytte tilbage, er deres lejlighed moderniseret indvendt. Men vigtigst er nok, at støjen inden døre er halveret, energiforbruget er reduceret, solceller på taget vil levere billig el, og boligkvaliteten er forbedret.

-Det er en gennemgribende renovering, som opfylder flere mål på samme tid, siger sektionschef Niels Jul Jakobsen, Adserballe & Knudsen og fortsætter:

-Klimaskærmen på boligblokkene fornyes med en helt ny facade uden på den eksisterende murstensfacade. Facaden støjsikres og energioptimeres med 300 mm. mineraluld beklædt med indfarvet puds.

-Boligerne støjsikres desuden med kraftigt støjdæmpende vinduer, såkaldte russervinduer, der er to termovinduer bygget sammen i to lag uden på hinanden. De kan åbnes, uden at støjen kommer ind. Samlet set halveres støjen fra 68 dB målt indenfor til under 58 dB, som er grænseværdien for vejstøj.

-Kernen i den nye facade er et system af bærende, lodrette stålprofiler fæstnet i fundamentet og på den gamle facade. Profilerne skal bære nye altaner til boligerne og bære de to ekstra etager, som boligblokkene udvides med. Blokkene forhøjes fra 2½ etage til fire.

-Arkitektonisk er det en god løsning. De 300 mm. mineraluld hæftes på facaden og pakker stålprofilerne ind, så det bærende system er helt skjult under den nye facade. Den nye facade vil fremstå enkel og flot.

Udfordringerne står i kø
Renoveringer er forbundet med udfordringer. Det gælder også Brunevang.

Blandt andet de mange forskellige materialer, der skal bygges sammen. Selv om den eksisterende mur er lidt skæv og koterne er uens, skal altaner ramme beslag og murstensniveauer, og facadeelementer skal fremstå snorlige, når de er monteret.

Adserballe & Knudsen har 40 håndværkere og funktionærer på opgaven, som tager to år endnu, frem til juni 2017.

De fire boligblokke ud mod Motorvej 3 bygges desuden sammen til en sammenhængende boligblok ved huludfyldning. Slutresultatet bliver en 250 meter lang boligblok, som danner en solid støjvold i forhold til de bagved liggende 12 boligblokke og de godt 160 boliger.

Hovedentreprise
Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre
Postfunktioærernes Anders-boligforening

Arkitekt
Mangor & Nagel arkitektfirma A/S

Ingeniør
Ingenioør

Byggeperiode
Marts 2014-juni 2017

Entreprisesum
183 mio.kr