Gennemgribende renovering af seks boligblokke i Helsingør

skovparkenrenovering

Adserballe & Knudsen skal renovere og ombygge Skovparken i Espergærde for at fremtidssikre de 68 boliger og fire erhvervslejemål.

De seks boligblokke er opført i 1949-51 i tre plan med et etageareal på godt 5.600 m2. Renoveringen er en del af en helhedsplan for at fremtidssikre afdelingen med attraktive boliger ved at udbedre byggeskader og modernisere installationer og klimaskærm. Planen omfatter derfor også en renovering og fornyelse af de grønne områder, legepladser og opholdrum.

-Listen over opgaverne er lang og kræver en bred indsats fra os som hovedentreprenør, siger direktør Niels Laursen, Adserballe & Knudsen og fortsætter:

-Men det er en spændende opgave, hvor jeg ser to vigtige udfordringer.

Organisationen styrket
-Boligerne er beboet, mens arbejdet står på. Vi har derfor lagt en omhyggelig plan med kort tid med håndværkere inde i hver bolig, hvor vi sikrer så få gener som muligt for beboerne. Planen er samtidig nøglen til at sikre en god koordinering af de mange fag og en rationel produktion.

-Vores erfaring med denne type opgaver er efterhånden ret stor, og vi har med efteruddannelse, planværktøjer og dygtige folk styrket hele organisationen netop på projektstyringssiden de seneste år.

Arbejdet indledes lige efter sommerferien på blok 2 med udvendige arbejder og følger derefter en rullende plan. I oktober følger næste blok. De første indvendige arbejder indledes også i oktober. Hver blok tager knap seks måneder.

Renoveringsprojektet omfatter nedrivning, efterisolering og genetablering af murede gavle, istandsættelse af dele af facaderne, udskiftning af tag med røde tagsten samt udskiftning af vinduer og døre, blandt andet med sikringsdøre. Etagedæk og tagkonstruktioner efterisoleres, og alle altaner renoveres og udvides.

Som led i en byggeteknisk renovering får alle lejligheder mekanisk ventilation, og i en række lejligheder skal stigstrenge udskiftes og elinstallationer renoveres.

Blok 5 skal ombygges radikalt blandt andet med nye bad og køkken, etablering af elevator i to opgange, og de øverste boliger ombygges til lejligheder i 1½ plan ved at inddrage tagrummet.

Alle stuelejligheder får adgang til egne små haver, som bliver et attraktivt frirum for beboerne.

Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre: Boligselskabet Nordkysten, Skovparken

Rådgiver: Pålsson Arkitekter AS

Ingeniør: EKJ Rådgivende Ingeniører AS

Udførelse: August 2014-december 2015

Entreprisesum: 50 mio.kr.