Renovering af 102 boliger og et byggebudget på 107 mill. kr. er årets første opgave

JensVarmingsvej
62 gårdhavehuse i et plan opført i 1960’erne skal ombygges, tilbygges og renoveres i bebyggelsen Jens Warmings Vej på Amager. Bebyggelsen får desuden 40 nye boliger. Adserballe & Knudsen vandt opgaven i indbudt licitation med et bud på 107 millioner kroner og starter på projektet i næste uge.

Renoveringen er stærkt påkrævet. De primære bygningsdele er nedslidte eller utidssvarende med en dårlig isoleringsstandard. Badeværelser er ramt af skimmelsvamp, og tilgængeligheden er dårlig.

35 af husene ombygges som bevarende renovering. Bortset fra enkelte ydervægge rives huset rives ned til fundamentet og genopføres med nyt overalt. Andre syv ombygges som ny renovering. De rives ned og genopføres i et plan reelt som nyt hus. 60 helt nye boliger bygges ved at nedrive 20 rækkehuse til fundamentet og genopføre dem i to plan med i alt 40 boliger. 12 boliger opføres ved at forlænge seks de eksisterende boligblokke, og en ny blok med otte boliger opføres i to plan, i alt 20 boliger.

Alle boliger skal energimæssigt opfylde 2015 kravene.

Kvalitetsløft til bebyggelsen
Formålet med renoveringen og nybyggeriet er at give bebyggelsen et kvalitetsløft og en bedre udnyttelse af grundarealet gennem en højere bebyggelsesprocent.

Per Nielsen, Adserballe & Knudsen og projektleder på Jens Warmings Vej glæder sig til at komme i gang og siger:

-Vi skal have fat i alt inklusiv de primære bygningsdele, og det er en stor tilfredsstillelse at kunne give beboerne et kvalitetsløft med en sund og moderne bolig.

– Arbejdet er planlagt til at tage to år. I den periode skal vi også sikre, at beboerne og naboerne kan leve så uforstyrret som muligt med aktiviteten på byggepladsen. Vi har gode erfaringer med nabo-dialog og med Åbent Skur en gang om ugen. Det tager mange problemer, før de vokser over hovedet.

Den største udfordring følger af omfanget og med at koordinere de mange fag, som skal ind over og løfte projektet. En rullende plan skal sikre et jævnt forløb. Første fase er en større miljøsanering, før de nedslidte bygningsdele kan rives ned.
Renoveringen afrundes med en opretning af bebyggelsens nedslidte friarealer med beplantning, nye fælles faciliteter for leg og udeophold samt større beboerhaver.

De eksisterende huse er opført i gule teglsten med et tag med ensidigt fald belagt med tagpap. De er fordelt på 16 boligblokke hver med tre-fem huse.

Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre: Boligselskabet Hjem v/FA2009

Arkitekt, totalrådgiver: Mangor & Nagel A/S

Ingeniør: Wissenberg A/S

Landskabsarkitekt: Mangor & Nagel A/S, Plan+Landskab

Øvrige medvirkende: Landsbyggefonden

Byggeperiode januar 2014-december 2015