Ny rekordordre på renovering til 250 mio.kr. af Skoleparken i Hillerød

Fortsætter strategien med fokus på større renoveringsopgaver, der kan køre effektivt a la samlebånd. Energioptimerer tag og facade samt fornyer VVS og ventilation i ni boligblokke med 426 boliger over de næste 2½ år.

Det bliver en meget forandret Skoleparken, som fremstår, når Adserballe & Knudsen i slutningen af 2017 kan sige færdigt arbejde.

Efter renoveringen vil de nuværende ens og monotone facader være ændret med nye markante indgangspartier, altaner og en ny variation i farver, materialer og udtryk.

De godt 50 år gamle boligblokke bærer tydeligt præg af nedslidning, blandt andet med skader på facadeelementerne, problemer med tage, installationer og badeværelser.

-Den største udfordring er at styre og koordinere de op til 100 håndværkere, vi skal have til at fungere som et team og i en effektiv og planlagt indsats, siger projektleder Michael Albrechtsen, Adserballe & Knudsen. Han har de næste toethalvt år ansvar for projektet, men det tager han roligt. Han har mange års erfaring med ansvar for store projekter.

Uden på den gamle facade isoleres og opmures en ny murstensfacade. Nye vinduer isættes, og altanerne udvides til 200-220 cm. Arkitektonisk medfører de nye fremskudte altaner, at facaden brydes op, så blokkene vil fremstå levende og indbydende. Indvendigt renoveres badeværelserne, så de opfylder nutidens standard med blandt andet gulvvarme og ventilationsanlæg.

Stuelejlighederne får direkte udgang til det grønne område og får dermed en egen terrasse og have.

Erfaringsprojekt på 75 dage
I Skoleparken udføres to opgange som referenceprojekt med nye vinduer, ny ventilation, ny facade- og gavlbeklædning og nye altaner. Erfaringerne herfra bliver anvendt til at tilrettelægge det videre arbejde i detaljer. Der er afsat 75 dage til denne første del.

Investeringen i tid i en planlægning og optimering i begyndelsen af et projekt skaber positive effekter i de efterfølgende.  Adserballe & Knudsen har derfor fire funktionærer i projektledelsen. Dele af opgaven er i egenproduktion.

Projektet er delt i ni faser, som igangsættes glidende. Arbejdet med en blok er beregnet til 120 dage.

Bygherre
Boligselskabet Nordsjælland

Rådgiver
Rambøll A/S

Periode
April 2015- december 2017

Entreprisesum
250 mio